Aktualności

Warszawski Panel Klimatyczny

WPK to proces poświęcony tematowi zwiększania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w stolicy, odbywający się w formule panelu obywatelskiego. 90 losowo wybranych mieszkańców i mieszkanek wspólnie wypracuje wiążące dla miasta rekomendacje. Ich spotkania odbędą się w listopadzie w formule on-line. Do udziału w panelu zapraszamy mieszkańców wszystkich dzielnic.

Do 18 tysięcy losowo wybranych mieszkańców stolicy dotarło zaproszenie do udziału w Warszawskim Panelu Klimatycznym. Czas na odpowiedź ze zgłoszeniem mają do 20 października.

Uczestnicy będą wypracowywać rozwiązania, które mają poprawić efektywność energetyczną miasta i zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w stolicy.

– Rozmowa o odnawialnych źródłach energii i wydajnej energetycznie infrastrukturze miasta jest konieczna w dobie zmian klimatycznych. Tak jak obiecywałem, razem z warszawiakami wypracujemy plan działań dla redukcji gazów cieplarnianych – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Trzeba działać już teraz, dlatego zachęcam do udziału w pierwszym Warszawskim Panelu Klimatycznym. Głos mieszkańców będzie dla mnie wiążący – dodaje prezydent stolicy.

Celem Warszawskiego Panelu Klimatycznego jest wypracowanie przez mieszkańców rekomendacji w sprawie zwiększania efektywności energetycznej stolicy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w zasilaniu miasta. Dyskusja między warszawiakami zostanie poprzedzona wystąpieniami ekspertów oraz przedstawicieli ratusza, którzy powiedzą, jakie wyzwania stoją przed Warszawą, wyjaśnią ramy prawne, w których działa miasto oraz przedstawią swoje rekomendacje. Te, które otrzymają ich największe poparcie, będą miały charakter wiążący. Wszystkie zostaną zebrane w raporcie i zaprezentowane w styczniu 2021 r.

Jak wyłonimy uczestników?

Z bazy warszawskich gospodarstw domowych miasto wylosowało 18 tysięcy adresów. Na jedną osobę, która wejdzie w skład panelu, przypada 200 zaproszeń. Spośród osób, które odpowiedzą na to zaproszenie, stolica wylosuje 90 panelistów, uwzględniając ich płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Skład panelu ma jak najbardziej przypominać strukturę demograficzną Warszawy. Drugie losowanie odbędzie się jeszcze w październiku i będzie transmitowane on-line na Facebooku na profilu Warszawa dla Klimatu.

Zainteresowani, którzy otrzymają zaproszenie, powinni przekazać odpowiedź zgodnie z instrukcją dołączoną do listu lub dostępnej na stronie Panelu.

Każdy może się włączyć!

Pozostali mieszkańcy Warszawy również będą mogli zabrać głos w temacie panelu, zgłosić swoje uwagi oraz propozycje, a także przyglądać się wybranym częściom spotkań. Dodatkowo, do udziału w panelu – w charakterze stron i obserwatorów – zaproszone są też organizacje, instytucje i grupy nieformalne, które chciałyby przedstawić swoje stanowisko i pomysły na poprawę efektywności energetycznej lub po prostu obserwować ten proces. Więcej informacji o tym jak można zaangażować się w panel, można znaleźć w zakładce „Włącz się” na stronie internetowej Panelu.

Panel w czasach epidemii

Warszawski Panel Klimatyczny rozpocznie się i zakończy w listopadzie. Zostanie zainicjowany spotkaniem inauguracyjnym 3 listopada. Kolejne spotkania – dwa edukacyjne oraz dwa do rozważenia i skonfrontowania pomysłów, odbędą się zdalnie. Osoby, dla których formuła on-line może stwarzać trudności, otrzymają wsparcie techniczne i lokalowe – z wykorzystaniem miejskiego systemu miejsc aktywności lokalnej i bibliotek.

Za organizację odpowiedzialna jest koalicja trzech warszawskich organizacji pozarządowych – Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Civis Polonus.

Informacja o tym, ile osób z każdej z dzielnic wejdzie w skład panelu (i ile w związku z tym zaproszeń wysłaliśmy), znajduje się na stronie: https://zielona.um.warszawa.pl/paneli-ci-i-panelistki

Więcej informacji o panelu:

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *