Aktualności

„Warszawa w kwiatach i zieleni 2020” na Saskiej Kępie

Pisaliśmy już, że ogłoszony został regulamin 37 edycji konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”, określający szczegółowe warunki uczestnictwa, przebieg oraz organizację konkursu. Informujemy, że jak co roku dołącza do niego Saska Kępa, organizując równolegle swój wewnętrzny plebiscyt.

W konkursie będą brane pod uwagę następujące kategorie: balkony, loggie, ukwiecone okna, ogrody i ogródki przydomowe, tereny spółdzielni i osiedla mieszkaniowe oraz inne obiekty nie ujęte w wykazie. Oceniane będą wyłącznie obiekty ogólnodostępne.

Warunkiem  uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe przeprowadzenie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego drogą:

– elektroniczną – poprzez wypełnienie zgłoszenia znajdujące się na stronie https://www.tpw.org.pl  lub https://www.warszawawkwiatach.pl

– papierową – przez dostarczenie zgłoszenia osobiście lub korespondencyjnie na adres

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

00-270 Warszawa,

Pl. Zamkowy 10/2

wraz ze zdjęciami w wersji elektronicznej (CD, DVD, pendrive).

Mieszkańcy Saskiej Kępy mogą otrzymać i złożyć zgłoszenie, korzystając z pośrednictwa Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy O/TPW, kontaktując się telefonicznie: 602 590 305 bądź mailowo: [email protected]

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 3 lipca 2020 r.

Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Marketingu m.st.Warszawy przy ul.Senatorskiej36 oraz na stronach internetowych: https://www.warszawawkwiatach.pl oraz https://www.tpw.org.pl

 Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy O/TPW dokona wyboru obiektów z terenu Saskiej Kępy, które zostaną zgłoszone do Komisji Konkursowej w celu wyłonienia obiektów aplikujących do nagród.

Ogłoszenie wyników Konkursu stołecznego odbędzie się 6 września 2020 r., natomiast przekazanie przyznanych nagród nastąpi do 30 września 2020 r.

 

Równolegle z wyłanianiem ukwieconych obiektów do ogólnowarszawskiego Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni 2020” Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy wytypuje ukwiecenia do tradycyjnego Konkursu „Saska Kępa w kwiatach 2020”. Gala zakończenia saskokępskiego konkursu planowana jest na 16 listopada 2020 r.

Planowane terminy mogą oczywiście ulec zmianie ze względu na nieprzewidywalność epidemii koronawirusa.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *