Aktualności

Problem z Lizbońską i Perunem

W naszej dzielnicy deweloperzy postanowili skorzystać z uchwalonej dwa lata temu specustawy zwanej lex developer i planują dwie inwestycje– przy ul. Lizbońskiej 1, na terenie dawnej przepompowni sieci cieplnej, oraz na terenie dawnych zakładów Perun w kwadracie Grochowska 301/305 i St. Augusta 40, 40a i 40b. Odpowiednie wnioski wpłynęły już do Urzędu m.st. Warszawy i zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 28 i 29 maja 2020 r.

Przypomnijmy, że specustawa z 5 lipca 2018 r. ułatwia przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, gdyż nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W kwartale wyznaczonym ulicami Lizbońską, Urugwajską, Saską i al. Stanów Zjednoczonych (zdj. poniżej) ma powstać wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami, garażem podziemnym, wolnostojącą stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zjazdami.

Na terenie dawnej Fabryki Sprzętu Spawalniczego Perun przy ulicy Grochowskiej 301/305 i St. Augusta 40, 40a, 40b (na zdj. głównym widok od ul. Grochowskiej) planowana inwestycja zakłada budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach oraz w istniejących budynkach nr 2, 4, 5, 17, które będą podlegały przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania wraz z włączeniem w nowo projektowaną zabudowę, z garażem podziemnym z wbudowaną stacją transformatorową i zjazdami, realizowaną w sześciu etapach. Cztery hale dawnej Warszawskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego Perun zostały wpisane w roku 2019 do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wraz z terenem posesji.

Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić uwagi do wniosków. Można to zrobić do 18 czerwca (Lizbońska 1) i 19 czerwca (Perun) 2020 r. w jednej z form:

– pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa),

– przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym,

– e-mailem na adres [email protected]

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *