Aktualności

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2020

Startuje konkurs na najlepsze projekty i programy edukacji kulturalnej. Jego organizatorem i fundatorem jest m.st. Warszawa, a głównym celem wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorów, edukatorów oraz nauczycieli i realizowanych przez nich projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy programu lub projektu kulturalnego zrealizowanego w instytucji kultury, szkole, przedszkolu lub placówce edukacji pozaszkolnej, na uczelni wyższej, ale także organizacje pozarządowe, firmy lub osoby fizyczne.

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja zakończyła się do 30 czerwca danego roku. Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: konkurs2020.edukacjakulturalna.pl

Każdego roku konkurs cieszy się dużą popularnością, a laureaci z ubiegłych lat wymieniają to wyróżnienie wśród swoich znaczących osiągnięć. Najważniejsze są jednak efekty ich działań – czyli fakt, że w teatrach, muzeach, domach kultury, bibliotekach, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach realizowane są wysokiej jakości projekty i programy edukacji kulturalnej.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *