Aktualności

SENIOR W DOMU – nowy program socjalny na Pradze-Południe

Początek roku 2020 przyniósł niespotykaną dotychczas sytuację zagrożenia ludzkiego zdrowia oraz życia, w której znaleźli się mieszkańcy. Grupą najwyższego ryzyka zachorowania na COVID-19, wywoływaną przez koronawirus SARS-CoV-2, są seniorzy. Średnia wieku osób zakażonych koronawirusem, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa, to 61 lat. Śmiertelność w przypadku choroby COVID-19 wśród ludzi po osiemdziesiątce sięga 15 proc.

Dlatego też Zarząd Dzielnicy Praga-Południe i dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamiają nowy projekt socjalny „Senior w domu”. Będzie on realizowany od kwietnia do czerwca z możliwością przedłużenia, w zależności od rozprzestrzeniania się wirusa.

 Projekt skierowany jest do mieszkających w naszej dzielnicy seniorów, którzy w sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego i sugestii o nie wychodzeniu z domu nie mają możliwości zakupu podstawowych produktów spożywczych i sanitarnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej na Pradze-Południe od lat podejmuje liczne inicjatywy adresowane do starszych mieszkańców dzielnicy. Są to m.in.: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, pomoc finansowa, która trafia do najuboższych mieszkańców Dzielnicy, usługi opiekuńcze w formie pobytu w dwóch Dziennych Domach Pomocy Społecznej.

Na Pradze-Południe mieszka 48 tysięcy osób w wieku 60+. Aktualnie OPS obejmuje wsparciem ok. 2 tysiące seniorów, z czego:

  • 630 osób korzysta z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
  • 1200 osób otrzymuje pomoc finansową z uwagi na trudną sytuację materialną,
  • blisko 70 osób korzysta z usług opiekuńczych w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Odbiorcami działań realizowanych przez OPS Praga-Południe jest więc 5% seniorów zamieszkujących na terenie Dzielnicy.

Wydaje nam się niezwykle ważne, by wspomóc osoby starsze, często samotne i niepełnosprawne, w realizacji zaleceń związanych z profilaktyką COVID-19. Chcemy działać, począwszy od drobnej pomocy sąsiedzkiej, wsparcia w zakresie robienia zakupów, wyprowadzenia psa, po różnego rodzaju infolinie, formy poradnictwa, a nawet zdalne konsultacje medyczne. Wszystko po to, by seniorzy nie musieli bez potrzeby opuszczać swoich domów i narażać się na niebezpieczeństwo zachorowania.

Czekamy na sygnały od seniorów, którzy dotychczas nie potrzebowali wsparcia instytucjonalnego, zaspokajając swoje potrzeby samodzielnie lub przy pomocy rodziny. Nasza analiza wskazuje, że takiej pomocy może potrzebować kolejne 2000 osób. Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli  nastąpi wzrost liczby zachorowań, istnieje duże prawdopodobieństwo, że liczba osób, które będą oczekiwały pomocy ze strony OPS może zwiększyć się nawet do 5 tysięcy.

Wszystkim potrzebującym, którzy z uwagi na wiek oraz sytuację sanitarno-epidemiologiczną nie powinni wychodzić z domu, dostarczymy niezbędne produkty spożywcze i sanitarne.

Zapewnimy im tym samym poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania.

Zakłada się, że paczka z podstawowymi artykułami spożywczymi/higienicznym będzie zawierała: pieczywo, masło/margarynę, mleko, herbatę, cukier, słodycze, produkty spożywcze do przygotowania kanapek, konserwowe lub zawekowane dania obiadowe oraz podstawowe środki higieniczne: papier toaletowy, mydło, płyn uniwersalny. Wartość paczki, w której znajdą się produkty na ok. 10 dni, szacujemy na 150 zł.

Zakup podstawowych produktów spożywczych i sanitarnych, które będą wchodziły w skład paczek, prowadzony będzie we współpracy z hurtowniami.

Paczki przekazywać będą potrzebującym wolontariusze, zarówno ci skupieni w OPS, jak i wytypowani przez zgłaszające się do współpracy organizacje, oraz żołnierze WOT.

Rekrutacją potrzebujących oraz sporządzaniem i weryfikacją list odbiorców zajmą się pracownicy OPS, którzy posiadają wiedzę na temat systemu zabezpieczenia społecznego.

Za logistyczną stronę projektu odpowiedzialni będą pracownicy działów obsługowych OPS.

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe zabezpieczy na projekt środki finansowe z budżetu dzielnicy.

Seniorze, jeśli potrzebujesz takiej pomocy, dzwoń pod numery:

(22) 443 53 00; (22) 443 52 28 lub (22) 277 33 00

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *