Aktualności

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Prezentujemy odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przekształceń i bonifikat.

  • Nie zgłosiłem zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, co mam zrobić? Czy dużo na tym stracę?  

Radni, 19 marca przyjęli uchwałę w sprawie 98- i 99-procentowych bonifikat od opłat rocznych za 2019 i 2020 rok. Co oznacza, że jeśli przysługiwała Panu bonifikata od opłaty jednorazowej, to nic Pan nie straci.

Jeśli nie wniósł Pan jeszcze opłat rocznych za 2019 i 2020 rok, proszę o ich wniesienie w wysokości uwzględniającej należną bonifikatę. Następnie proszę zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą.

Otrzyma Pan dokument zawierający informację o wysokości opłaty jednorazowej w wysokości 18 opłat z bonifikatą oraz informację o wysokości opłat za 2019 i 2020 rok z bonifikatą. Jeśli wniósł Pan wcześniej opłaty za 2019 i 2020 rok w wysokości nie uwzględniającej nowych bonifikat, to nadpłata zostanie zwrócona. W przeciwnym wypadku należy wnieść należną opłatę jednorazową.

Tym samym skorzysta Pan z bonifikaty od wszystkich opłat rocznych.

  • Zgłosiłem zamiar jednak nie otrzymałem informacji o wysokości zapłaty jednorazowej. Terminy już upłynęły, czy muszę wnieść opłatę roczną?

Jeśli nieruchomość jest na liście nieruchomości przekształconych w wyszukiwarce i przysługiwała Panu bonifikata od opłaty jednorazowej – nie musi Pan wnosić opłat i może spokojnie czekać na dokument.

Dokument będzie zawierał informację o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą i o wysokości opłat rocznych za 2019 i 2020 rok z bonifikatą przyznaną na mocy nowej uchwały. Po jego otrzymaniu należy wnieść opłaty i postępować zgodnie z instrukcjami na stronie.

  • Czy bonifikata od opłat rocznych dotyczy też garaży?

Tak, zgodnie z uchwałą 98- i 99 proc. bonifikaty obejmują również opłaty wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

  • Ile zaświadczeń wydano w Warszawie? Dlaczego nie wszystkie?

Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do mieszkańców trafiły już dokumenty dotyczące 88 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.

Zaświadczenia dla części z pozostałych nieruchomości zostaną wydane w późniejszym terminie – m.in. ze względu na konieczność zlecenia i sporządzenia operatów szacunkowych (dotyczy to przede wszystkim domów jednorodzinnych, dla których w dniu przekształcenia nie obowiązywała opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego).

  • W wyszukiwarce nie ma mojej nieruchomości należącej do Skarbu Państwa?

Prezydent m.st. Warszawy nie gospodaruje wszystkimi nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie Warszawy. W związku z tym w wyszukiwarce są ujęte tylko takie nieruchomości stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa, dla których organem upoważnionym do gospodarowania jest Prezydent m.st. Warszawy (a więc również do wydania zaświadczenia o przekształceniu).

Proszę sprawdzić, czy wydanie zaświadczenia dla Pana nieruchomości na pewno należy do zadań Prezydenta m.st. Warszawy (sprawdzając np. czy otrzymywana dotychczas korespondencja w sprawie użytkowania wieczystego pochodzi od Zarządu Mienia Skarbu Państwa). Jeśli tak, proszę skontaktować się z Zarządem Mienia Skarbu Państwa w celu uzyskania informacji o nieruchomości.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *