Aktualny numer

Jak umorzyć długi komunalne?

Masz długi za mieszkanie komunalne lub najem socjalny? Teraz możesz umorzyć nawet 60% zobowiązań!

W połowie 2019 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę o zasadach restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Zgodnie z jej zapisami do końca obecnego roku każdy, kto posiada zadłużenie wynikające z nieopłaconego czynszu za lokale komunalne lub najem socjalny może wnioskować o jego restrukturyzację na bardzo atrakcyjnych zasadach! Możliwe jest nawet umorzenie do 60% całego długu!
Nowe narzędzia umarzania długów mają przede wszystkim pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej sytuacji życiowej. Co istotne, szczególnymi przepisami objęci są lokatorzy zagrożeni tzw. ubóstwem energetycznych, a więc Ci, którzy pozbawieni są dostępu do ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowego. Zazwyczaj skazani są oni więc na wykorzystanie bardzo drogiego ogrzewania elektrycznego, co jest dla nich kolejnym źródłem problemów finansowych.
Co należy zrobić, aby skorzystać z tych możliwości? Przede wszystkim należy zgłosić się do siedziby ZGN Praga-Południe (ul. Wąwolnicka 3, pokój 4) lub do siedziby właściwej Administracji Nieruchomości. Tam wspólnie z pracownikami ZGN wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika.
Do wyboru są 4 podstawowe warianty restrukturyzacji długu:
1. Podstawowa jednorazowa
spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;
umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.
2. Podstawowa ratalna
umorzenie 40% zadłużenia;
spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do
5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych).
3. Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do
5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy;
istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie.
4. Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi
spłata 60% „swojej” części zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy.
Ze złożeniem wniosku o restrukturyzację długu nie należy czekać, ponieważ czas na skorzystanie z tych atrakcyjnych zasad jest ograniczony!
Przypominamy jednocześnie, że istnieją także niefinansowe możliwości uregulowania długów czynszowych. Istnieje m.in. możliwość odpracowania swojego długu. W porozumieniu z ZGN Praga-Południe można wykonać prace takie jak: grabienie liści, utrzymanie zieleni, malowanie ścian i inne drobne prace remontowe, sprzątanie terenów publicznych czy nawet porządkowanie archiwum. Praca może być wykonywana osobiście przez dłużnika lub przez inną osobę, która wyrazi na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy przyjaciół.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *