Aktualny numer

Komplet wiceburmistrzów w Zarządzie Dzielnicy

Piąta sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe, która obradowała 2 kwietnia, obfitowała w uchwały ważne dla przyszłości dzielnicy oraz istotne dla codziennej pracy urzędu. Zmieniono budżet, by móc zrealizować inwestycję oświatową, i wybrano – zgodnie z zapowiedzią burmistrza Tomasza Kucharskiego – nowego członka Zarządu Dzielnicy, czwartego zastępcę burmistrza. Pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła sprawozdanie z pracy w roku 2018.
Środki na rozbudowę szkoły
Pierwszy z merytorycznych punktów porządku obrad ostatniej sesji Rady Dzielnicy wywołał duże zainteresowanie zarówno radnych, jak i przybyłych na obrady mieszkańców. Także w internecie bezpośrednią transmisję z obrad oglądało znacznie więcej zainteresowanych niż zwykle (www.pragapld.waw.pl, po prawej stronie baner „Sesja on line”). Punkt, o którym mowa, dotyczył uchwały zmieniającej plan wydatków majątkowych, stwarzającej możliwość wyasygnowania środków finansowych na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego przy ul. Kwatery Głównej 13.
Starania o rozbudowę placówki mają już swoją historię. Punktem zwrotnym okazało się wykupienie przez dzielnicę w październiku 2018 r. sąsiadującej ze szkołą działki o powierzchni 0,1744 ha. Ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość jej przyłączenia do terenu szkoły, władze dzielnicy podjęły decyzję o wybudowaniu na dokupionym terenie dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych. Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Dzielnicy projektu uchwały rozpoczęło proces pozyskiwania środków na rozbudowę szkoły. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków podejmie Rada Warszawy.
Nowy zastępca burmistrza
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyboru nowego członka Zarządu, czyli zastępcy burmistrza dzielnicy Praga-Południe. Rekomendacji kandydującemu na członka Zarządu Dzielnicy Karolowi Kowalczykowi udzielił burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski. Przystępując do prezentacji kandydata podkreślił, że decyzja, którą podjął, nie była łatwa i poprzedziły ją zarówno staranny namysł, jak i długie rozmowy z dotychczasowym wiceprzewodniczącym Rady. Burmistrz stwierdził między innymi: „Proponuję Radzie osobę dobrze znaną w tym gronie, która trzykrotnie znalazła poparcie u wyborców, zdobywając mandat radnego. (…) W 2014 r. oraz 2018 r. był wybierany na funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy”. Kończąc prezentację kandydata, burmistrz Kucharski dodał: „Jestem przekonany, że powierzamy ważną funkcję osobie młodej, ale doświadczonej, dynamicznej, ambitnej z dużą wiedzą o warszawskim samorządzie i mechanizmach jego funkcjonowania”.
Podczas dyskusji nad kandydaturą Karola Kowalczyka większości zabierających głos opozycyjnych radnych przeszkadzał młody wiek kandydata. Na nic zdało się przypominanie, że nie tylko w zarządzie naszej dzielnicy, ale także wielu innych, zdarzali się dużo młodsi kandydaci i świetnie radzili sobie w pracy samorządowej. Obecny na sesji jeden z byłych wiceburmistrzów Pragi-Południe przypomniał, że miał 27 lat, gdy powierzono mu tę ważną funkcję.
Polemizując z głosami radnych opozycji, Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś powiedział o kandydacie: „To jest człowiek, który ciężko pracując nabył wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu skuteczne sprawowanie funkcji zastępcy burmistrza. Gdy kierował pracami Komisji Rewizyjnej, to przygotowywane przez niego roczne sprawozdania były przyjmowane przez Radę jednogłośnie, co nie jest normą”.
W tajnym głosowaniu jeden głos był przeciwny, 13 radnych poparło kandydata, a 8 wstrzymało się od głosu.
A zatem Zarząd Dzielnicy Praga-Południe pracuje już w pełnym składzie: burmistrz Tomasz Kucharski, zastępcy: Izabela Szostak-Smith, Jarosław Karcz, Adam Cieciura i Karol Kowalczyk.
(Sylwetki nowych zastępców burmistrza prezentujemy poniżej).
Raport OPS
Kolejnym punktem obrad V Sesji było sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe za rok 2018. Zakres działalności OPS Praga-Południe jest niezwykle szeroki. Dlatego sprawozdanie z jego działalności było bardzo obszerne. W roku 2018 z pomocy społecznej świadczonej przez OPS skorzystało na terenie naszej dzielnicy łącznie 3 400 rodzin, liczących w sumie 5 336 osób. W ubiegłym roku asystenci rodziny objęli pogłębioną pracą socjalną 87 rodzin (202 dzieci). Blisko 5 tys. potrzebujących skorzystało z pomocy pracowników OPS.
Ulica Przemyka
Rada porzyjęła projekt uchwały, zmieniającej obecną nazwę ulicy Sylwestra Bartosika na ulicę Grzegorza Przemyka, 19-letniego opozycjonisty i poety, tragicznie zmarłego 14 maja 1983 r. po pobiciu przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *