Aktualności

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019

Kalendarz wyborczy

(kolorem czerwonym oznaczona liczba dni przed dniem wyborów)
50 – do 6 kwietnia 2019 r. (ponieważ to sobota, zatem do 8 kwietnia 2019 r.) zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: – przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, – przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
48 – do 8 kwietnia 2019 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych
48 – do 8 kwietnia 2019 r. powołanie rejonowych komisji wyborczych
40 – do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24.00 zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
30 – do 26 kwietnia 2019 r. podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
30 – do 26 kwietnia 2019 r. zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
30 – do 26 kwietnia 2019 r. zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
21 – do 5 maja 2019 r. (ponieważ to niedziela, zatem do 6 maja 2019 r.) powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
21 – do 5 maja 2019 r. (ponieważ to niedziela, zatem do 6 maja 2019 r.) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
21 – do 5 maja 2019 r. (ponieważ to niedziela, zatem do 6 maja 2019 r.) sporządzenie spisów wyborców przez gminy
21 – do 5 maja 2019 r. (ponieważ to niedziela, zatem do 6 maja 2019 r.) składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
15 – do 11 maja 2019 r. (ponieważ to sobota, zatem do 13 maja 2019 r.) zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a
15 – od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
10 – do 16 maja 2019 r. podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
9 – do 17 maja 2019 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
5 – do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
5 – do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
3 – do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
3 – do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach24 maja 2019 r. o godz. 24:00
2 – 23 maja 2019 r. o 24.00 zakończenie kampanii wyborczej
1 – 25 maja 2019 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie spisów wyborców
26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00 przeprowadzenie głosowania

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *