Artykuły

Za nami pracowity rok 2018

Miniony rok był ważny dla Polaków z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, obchodziliśmy rocznicę stulecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Po drugie, jesienią dobyły się wybory samorządowe. Oba te wydarzenia nie pozostawały bez wpływu na pracę Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Postanowiliśmy przedstawić Państwu raport, informujący, czym w ciągu minionego 2018 roku zajmowały się niektóre wydziały naszego urzędu.
Wydział Obsługi Mieszkańców

W 2018 roku nasz urząd odwiedziło 395000 interesantów. Coraz więcej osób wykorzystuje nowe środki techniczne w komunikacji z urzędem np. e-puap, poczta mailowa, aplikacja Warszawa 19 115. Z rezerwacji internetowej skorzystało 1179 osób.
Pracownicy Referatu Obsługi Bezpośredniej przyjęli przeszło 58000 różnego rodzaju podań, wniosków, pism, petycji. Zrealizowaliśmy około 3500 zgłoszeń w ramach systemu Warszawa 19 115. Przez ręce pracowników kancelarii przeszło 220000 listów i innych przesyłek pocztowych.
W naszym zespole mężczyźni stanowią ¼ ogółu pracowników. Wśród nas są osoby komunikujące się w języku angielskim i rosyjskim. Jedna z naszych koleżanek jest tłumaczem przysięgłym języka migowego. Dwie osoby są przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Nasz zgrany zespół to również miłośnicy zwierząt. Mamy łącznie 11 psów i 7 kotów.

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury w roku 2018 realizował szereg projektów dotyczących m.in. przebudowy ulic, budowy budynków użyteczności publicznej, obiektów sportowo-rekreacyjnych, inwestycji wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego oraz upamiętniających zasłużonych mieszkańców dzielnicy Praga-Południe. Koszt realizacji tych zadań wyniósł ponad 20,5 mln zł.
W roku 2018 przebudowano na terenie dzielnicy 2680 m ulic. W celu polepszenia bezpieczeństw na ulicach Pragi-Południe wykonano 23 tzw. aktywne przejścia dla pieszych.
Jeśli chodzi o inwestycje sportowo-rekreacyjne, należy podkreślić budowę boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2, czyli Drukarza. Przy Szkole Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę. Przy Szkole Podstawowej nr 120 na ul. Międzyborskiej wybudowano ogrodzony plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w siedem urządzeń zabawowych.
Wykonano trzy nowe tablice pamiątkowe poświęcone pamięci Kazimierza Szemiotha, Anny Jachniny oraz Zygmunta Hübnera.
W naszej dzielnicy realizowana jest termomodernizacja (docieplenia) budynków oświatowych. W roku 2018 zakończono termomodernizację budynków SP nr 255 przy Kamionkowskiej, Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej oraz SP nr 279 przy ul. Cyrklowej 1. Obecnie realizowana jest termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery Głównej 11.
W ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2018 zrealizowano 18 inwestycji. Oto najciekawsze z nich. Na teranie Ogniska Pracy Pozaszkolne nr 1 przy ul. Kwatery Głównej 11 wybudowano boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną. Istniejący tam plac zabaw doposażono w nowe urządzenie zabawowe – koparkę. W okolicach „Perkuna” powstał skwer o powierzchni 680 m kw. Przy Promie na Saskiej Kępie powstał atrakcyjny skwer z dużą ilością zieleni. Odnowiono i unowocześniono salę teatralną w LO im. Jasińskiego. Odnowiono pomnik upamiętniający ofiary hitleryzmu znajdujący się na terenie Parku Znicza. Powstały dwie nowe ogólnodostępne siłownie plenerowe.
Zrealizowano w sumie 67 zadań remontowych w placówkach oświatowych. Przeprowadzono różnorodne remonty w 13 południowopraskich przedszkolach i ich oddziałach zamiejscowych, w 14 szkołach podstawowych i ośmiu szkołach średnich.
W ramach bieżących remontów dróg naprawiono 5200 m kw. jezdni oraz 13500 m kw. chodników.
Utrzymujemy i konserwujemy 20 siłowni plenerowych oraz Street Workout.
W zakresie zadań Wydziału Infrastruktury jest również opieka nad blisko pięćdziesięcioma miejscami pamięci narodowej – pomnikami i tablicami. Prace polegają na ich czyszczeniu i renowacji.

Wydział Organizacyjny

W 2018 roku odbyły się kolejne spotkania otwarte burmistrza Tomasza Kucharskiego z mieszkańcami na terenie dzielnicy, a we wrześniu aż 9 spotkań plenerowych z cyklu Porozmawiaj z burmistrzem. Towarzyszący burmistrzowi pracownicy urzędu zanotowali ponad 80 wniosków, które zostały zarejestrowane i rozpatrzone. Burmistrz odbył ponadto ponad 4 tys. rozmów z mieszkańcami w swoim gabinecie!
Odbywały się również spotkania dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy. W celu ułatwienia kontaktów z funkcjonariuszami opiekującymi się poszczególnymi rejonami, powstała inicjatywa umieszczania na specjalnych tablicach informacyjnych kontaktów do dzielnicowych.
W 2018 r. odbyły się również spotkania informacyjne dotyczące doposażenia w centralne ogrzewanie budynków, których właścicielem jest m.st. Warszawa.
Kontynuowana była realizacja Ogrodów Polsko-Niemieckich w Alei Wedla nad jeziorkiem Kamionkowskim. W 2018 r. posadzono krzewy, drzewa i kwiaty. Nowy wygląd zyskało wejście do Parku – zdobi je ozdobna donica kwietna i tablica pamiątkowa. Ostatni etap projektu zaplanowano na 2019 r.
W 2018 roku na Pradze-Południe wpłynęło 10 wniosków o inicjatywę lokalną. Wzorem lat ubiegłych zorganizowano m.in. gimnastykę dla seniorów, turniej piłki nożnej, rozświetlenie choinki na Osiedlu Iskra, a także sąsiedzką gwiazdkę na Paca 40.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w styczniu i w lutym 2018 r. zorganizował konsultacje społeczne dot. zieleni na ul. Ostrobramskiej. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy zorganizowało w okresie od 4 kwietnia do 29 maja 2018 r. konsultacje społeczne dotyczące Planu Miejscowego dla ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej. Od 5 do 26 czerwca 2018 r. Urząd Dzielnicy Praga-Południe zorganizował konsultacje społeczne, podczas których zbierane były opinie i pomysły dotyczące otwarcia Domu Sąsiedzkiego przy ul. Groszowickiej 17. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy zorganizowało od 13 listopada do 17 grudnia 2018 r. konsultacje społeczne dotyczące planu miejscowego dla Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego. Jesienią 2018 r. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zorganizowało konsultacje społeczne dot. Studium uwarunkowań i kierunków za-gospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Konsultacje trwały do 9 stycznia 2019 r.

W 2018 na Pradze-Południe do realizacji skierowano 87 projektów z budżetu partycypacyjnego. Urząd Dzielnicy i jednostki mu podległe zrealizowały 65 projektów (25 projektów bezpośrednio wydziały Urzędu, 40 projektów jednostki podległe: ZGN, szkoły, biblioteki, CPK). Pozostałe projekty realizowały jednostki miejskie – ZDM, Zarząd Zieleni i ZTM. Jednym z najbardziej „widocznych” projektów obywatelskich zrealizowanych w ramach budżetu jest wiszący na ścianie budynku Urzędu Dzielnicy duży telebim – tablica informująca o stanie powietrza w Warszawie.
Referat Obsługi Rady
W roku 2018 odbyło się 14 Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe. Rada przyjęła 89 uchwał oraz 1 stanowisko. Odbyło się 69 posiedzeń poszczególnych komisji Rady Dzielnicy. Najwięcej, bo 14 razy, spotykali się radni z Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 12 spotkań odbyli członkowie Komisji Kultury, a 11 razy odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu. Radni złożyli 528 interpelacji. Rady Osiedli złożyły 42 interpelacje. Odbyło się też pięć posiedzeń Rady Seniorów.

Wydział Kultury i Sportu

Tradycyjnie już w roku 2018 odbyły się lokalne uroczystości rocznicowe: w lutym pamięci bohaterów bitwy o Olszynkę Grochowską i inscenizacja bitwy na Błoniach Kamionkowskich, w czerwcu uroczystości przy pomniku Grenadierów, we wrześniu spotkanie z nową ambasador USA w rocznicę terrorystycznego ataku na nowojorskie wieże WTC, a także spotkanie z kombatantami z okazji rocznicy obrony warszawskiej Pragi w roku 1939 oraz listopadowe upamiętnienie bohaterów Powstania Listopadowego.
Przez cały rok odbywały się setki imprez kulturalnych i sportowych i wszystkich naprawdę wymienić nie sposób. Najważniejsze to organizacja 26. Finału WOŚP w CPK, wielkanocne i bożonarodzeniowe spotkanie mieszkańców i władz dzielnicy na Placu Szembeka oraz uroczyste otwarcie Skweru Seniora w kwietniu. W maju odbyło się XIII już Święto Saskiej Kępy. W wakacje organizowaliśmy kino plenerowe w parkach nad Balatonem i Polińskiego oraz letnie potańcówki. Odbył się też kolejny finał Konkursu Piosenki Francuskiej. We wrześniu tradycyjnie śpiewaliśmy zakazane piosenki na Placu Szembeka. Dzięki pięknej jesiennej aurze udał się ciekawy piknik historyczno-niepodległościowy na Błoniach Kamionkowskich, a na terenie Sinfonii Varsovii odbyły się Południowo-Praskie Prezentacje. W listopadzie z okazji Narodowego Dnia Niepodległości odbył się specjalny koncert na Placu Szembeka.
Najważniejsze imprezy sportowe to IV Bieg Noworoczny w Parku Skaryszewskim, XIII Bieg Wedla czy Puchar Polski juniorek i juniorów w judo, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szabli, Mistrzostwa Polski Amatorów w piłce siatkowej oraz Mistrzostwa Warszawy Dzieci w judo. Odbyły się m.in. mistrzostwa OSiR Praga-Południe w wyciskaniu sztangi leżąc, Mistrzostwa Polski w Judo, Ogólnopolski Bokserski Turniej Niepodległościowy o Puchar Burmistrza Pragi-Południe, VII Otwarty Południowopraski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego, Praskie Czwartki Lekkoatletyczne w „Łączności”.

Wydział Oświaty i Wychowania

Władze dzielnicy, mając na uwadze rozbudowę osiedli mieszkaniowych oraz przepisy oświatowe, które nałożyły na samorząd obowiązek objęcia edukacją przedszkolną wszystkich chętnych dzieci w wieku 3-6 lat, od kilku lat sukcesywnie zwiększają liczbę miejsc przedszkolnych. W 2018 r. utworzono dodatkowo 201 nowych miejsc w przedszkolach samorządowych. Obecnie oferujemy mieszkańcom najwięcej ze wszystkich warszawskich dzielnic – ponad 5,5 tys. miejsc przedszkolnych.
Na terenie Dzielnicy Praga-Południe funkcjonuje 18 szkół podstawowych: 14 dotychczas istniejących i 4 powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjów: nr 18, nr 20, nr 22 i nr 27. W każdej szkole podstawowej zorganizowane są oddziały przedszkolne. Uczęszcza do nich 11480 uczniów.
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 11 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, liceum ogólnokształcące z oddziałami sportowymi oraz dwa licea ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi. W bieżącym roku szkolnym do 111 oddziałów publicznych liceów ogólnokształcących uczęszcza łącznie ok. 3220 uczniów.
Średnia zdawalność egzaminu maturalnego w 2018 r. w publicznych szkołach na terenie dzielnicy Praga-Południe wyniosła 90,3% (na 1298 uczniów, którzy przystąpili do matury, egzamin zdało 1172).
Dzielnica Praga-Południe może poszczycić się szkołami, które w 2018 r. miały 100% zdawalność egzaminu maturalnego Są to IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, XIX Liceum ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy, XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa oraz Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich.
W sześciu publicznych ponadgimnazjalnych zespołach szkół zawodowych funkcjonuje 6 techników (w tym jedno z oddziałami integracyjnymi) oraz 3 branżowe szkoły I stopnia. We wrześniu 2018 r. do 85 oddziałów w tych szkołach uczęszczało ogółem 1997 uczniów. Nasza młodzież kształci się m.in. w zawodach technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik analityk, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej czy technik hotelarstwa. Ośmiu uczniów szkół zawodowych zostało laureatami olimpiad i konkursów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym.
W 2018 r. na terenie dzielnicy Praga-Południe funkcjonowało 57 dotowanych placówek niepublicznych, w tym 22 przedszkola, 7 punktów przedszkolnych, 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja, liceum ogólnokształcące dla młodzieży, 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych, 5 techników dla młodzieży, 3 szkoły policealne medyczne, w tym 2 dla młodzieży oraz 4 szkoły policealne dla dorosłych.
W roku 2018 udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1502 uczniom naszych szkół. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym otrzymywało 1445 uczniów, a zasiłki szkolne z tytułu zdarzenia losowego 50 uczniów.
W 2018 r. zorganizowano bezpłatny transport do szkół wraz z opieką dla 106 dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga-Południe. Ponadto dzieciom zamieszkującym w odległym rejonie ul. Dudziarskiej zapewniono bezpłatny transport do szkół.

Wydział Zasobów Lokalowych

W roku 2018 do WZL wpłynęło 11811 pism i wniosków, w tym do Referatu Spraw Lokalowych 5916 pism i wniosków. Do Referatu Dodatków Mieszkaniowych wpłynęło 5 895 pism i wniosków.
Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała 343 wnioski o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy. Pod obrady Zarządu Dzielnicy Praga-Południe zostało skierowanych 437 wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 266. Na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na rok 2018 było umieszczonych 425 gospodarstw domowych. 169 uzyskało skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu. Zostały wydane 2282 pozytywne decyzje o dodatkach mieszkaniowych na łączną kwotę ponad 3 mln zł.
Bardzo duże zainteresowanie lokalnej społeczności wzbudził proces rewitalizacji Kamionka. Osoby z budynków objętych rewitalizacją otrzymały lokale o lepszym standardzie, w dogodnych lokalizacjach. Na ten cel zapewniono do tej pory 90 lokali mieszkalnych.
W ramach programu doposażenia budynków komunalnych w instalację centralnego ogrzewania wytypowanych zostało blisko 80 kolejnych budynków na terenie dzielnicy Praga-Południe. Z ustaleń z Veolią w zakresie wykonania niezbędnych prac przyłączeniowych wynika, że część budynków zostanie podłączona jeszcze w bieżącym roku, ewentualnie w roku 2020.
Równie ważnym aspektem jest pomoc udzielana lokatorom zamieszkałym w budynkach zwróconych spadkobiercom właścicieli. Wobec istotnej w ostatnim czasie zmiany przepisów regulujących powyższą kwestię, możliwe było udzielenie szerszej ochrony tzw. najemcom wrażliwym, a więc tym, którzy pozostają w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub majątkowej. Takim osobom, często dodatkowo obciążonym wysokim czynszem, udzielana jest w pierwszej kolejności pomoc polegająca na przydzieleniu lokalu. W 2018 r. skorzystało z tego 31 rodzin.
Do końca zbliża się proces wygaszenie funkcji mieszkalnej Osiedla Dudziarska. Urząd zrealizował wyprowadzenie osób z negatywnie odbieranego przez społeczeństwo osiedla, przyznając wnioskodawcom pełnowartościowe lokale, wielkością odpowiadające strukturze ich gospodarstw domowych i co ważne – w dogodnych lokalizacjach. Na zaspokojenie potrzeb rodzin z Dudziarskiej Urząd zapewnił blisko 150 innych mieszkań.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

W roku 2018 przyznano świadczenie wychowawcze 10374 rodzinom, świadczenie Dobry Start 12967 rodzinom, świadczenia rodzinne otrzymało 2520 rodzin, 467 rodzinom przyznano zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, a 605 rodzinom świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Od 2017 r. nasz wydział przejął obsługę Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Opracowaliśmy podsumowanie „Strategii współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi 2015-2017”. Włączyliśmy się w organizację VI Dzielnicowego Dnia Wolontariusza.
Dzielnica prowadzi we współpracy z NGO (organizacjami pozarządowymi) dwa środowiskowe domy dla osób z chorobami psychicznymi i dysfunkcjami intelektualnymi.
Dodatkowo ze środków wydziału sfinansowano 69 programów w placówkach oświatowych i dotowano 47 programów realizowanych przez NGO. W roku 2018 Wydział zlecił opracowanie badania na temat rozpowszechniania picia alkoholu, używania narkotyków, stosowania przemocy w rodzinie oraz współwystępujących problemów społecznych wśród odrosłych mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe.

Wydział Ochrony Środowiska

W roku 2018 na terenie naszej dzielnicy nasadzono 153 szt. drzew i 4539 szt. krzewów, wypielęgnowano 592 szt. drzew, wykonano cięcia krzewów w ilości 13434 m kw. W związku z jubileuszem niepodległości obsadzono rabaty kwiatowe w biało-czerwonych barwach.
Rozstawiono 100 szt. nowych koszy na śmieci w pasach drogowych ulic gminnych. Wymieniono 8 reflektorów na mostku w parku „Nad Balatonem” i naprawiono tam instalację letniego podlewania. Wymieniono 24 szt. reflektorów w sterowanej cyfrowo fontannie w parku Znicza. Wymieniono sieć linową do wchodzenia na zjeżdżalnię w parku „Nad Balatonem”.
W ramach ochrony przed bezdomnością zwierząt wysterylizowano 166 kotów, a opieką weterynaryjną objęto 260 z nich.
Wykonano remont letniego punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Motorowej.
W ramach budżetu partycypacyjnego m.in. zawieszono 113 budek lęgowych dla ptaków i 9 karmników na osiedlu Ostrobramska. Zbudowano dwa domki dla jeży. Ponadto posadzono 6 drzew, 700 krzewów i 110 szt. traw ozdobnych na skwerze u zbiegu Mińskiej, Bliskiej i Kamionkowskiej.

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W roku 2018 wprowadziliśmy w dzielnicy tzw. Konstytucję Biznesu (szereg ułatwień dla przedsiębiorców zakładających i prowadzących własną działalność gospodarczą w tym możliwość wskazania zarządcy sukcesyjnego w razie śmierci przedsiębiorcy). Szczegóły znajdziecie państwo na stronie www.biznes.gov.pl.
W zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej obsłużono blisko 14 tys. przedsiębiorców z całego świata (w tym zrealizowano wnioski CEIDG, ZUS i VAT).
Uniemożliwiono sprzedaż napojów alkoholowych przez Internet, ponieważ ta forma sprzedaży jest niezgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, i doprowadzono do najnowszego orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tej sprawie.
Wskazane wyżej zadania realizowane były przy niepełnej obsadzie Wydziału, dlatego zaangażowanie pracowników wykonujących te zadania zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *