Artykuły

Rewitalizacja Kamionka

Budowa obwodnicy śródmiejskiej w tunelu pod rondem Wiatraczna, rewitalizacja Kamionka i budowa nowego centrum kultury na Gocławiu to kilka inwestycji potwierdzonych przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego dla Pragi-Południe. Skupmy się na Zintegrowanym Projekcie Rewitalizacji Warszawy, który został zapoczątkowany w 2015 r., a jego rezultaty oczekiwane są w roku 2022.
W programie wskazano przede wszystkim na potrzebę rewitalizacji prawobrzeżnej części Warszawy. W przypadku Pragi-Południe terenem objętym szczególnym wsparciem jest Kamionek – część poprzemysłowa dzielnicy, z zachowaną przedwojenną zabudową. Jest to teren o powierzchnia 88 ha, a jego granice wyznaczają: nieparzysta strona ul. Podskarbińskiej do zbiegu z ul. Grochowską, ul. Międzyborska do al. Waszyngtona, nieparzysta strona al. Waszyngtona do ronda Waszyngtona i na północ od osi al. Poniatowskiego (mostu Poniatowskiego) wzdłuż osi Wisły do zachodniej i północnej granicy dzielnicy, a nią do ul. Podskarbińskiej. Nieco inaczej zapisano jego granice w Miejskim Systemie Informacyjnym (MSI): rozciąga się od Wisły, wzdłuż al. Poniatowskiego i al. Waszyngtona do ul. Kinowej, dalej ul. St. Augusta do ul. Terespolskiej, dalej do ul. Mińskiej i Chodakowskiej, którą dochodzi do linii kolejowej, będącej północną granicą Pragi-Południe. Linią kolejową granica Kamionka biegnie do Wisły, przy moście średnicowym.
A cóż oznacza w tym przypadku rewitalizacja? To doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, wygody użytkowania i jakości życia oraz estetyki budynków, które w wyniku różnych przemian zarówno gospodarczych jak i społecznych utraciły częściowo swoje przeznaczenie oraz użyteczność.
Na Kamionku modernizacja oznacza przebudowę części budynków, włącznie z wymianą elementów konstrukcyjnych. Wśród starych mieszkań zdarzają się lokale o powierzchni poniżej 15 m kw. i wspólne toalety na korytarzach. Po rewitalizacji zmniejszy się wprawdzie ilość mieszkań, jednak ich standard będzie nieporównywalnie wyższy. Pojawią się też mieszkania w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W innych budynkach zakres modernizacji będzie obejmował wszystko poza lokalami mieszkalnymi – elewacje, dachy, wszystkie instalacje, klatki schodowe, piwnice, poddasza i teren wokół budynków. Budynki, które nie są teraz podłączone do centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej, będą przyłączane podczas remontów. A tam, gdzie nie będzie można doprowadzić sieci miejskiej, zostaną zastosowane inne źródła energii, np. gazowe. Nie wszystko może jednak pójść łatwo. Wiele budynków jest pod ochroną konserwatorską, choćby rogatki grochowskie (północna) przy ul. Zamoyskiego 55, konkatedra Matki Boskiej Zwycięskiej z najstarszym cmentarzem przykościelnym w Warszawie przy ul. Grochowskiej 365, budynki dawnego Instytutu Weterynarii (siedziba Sinfonii Varsovii) przy ul. Grochowskiej 272, zespół pofabryczny dawnego Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, później Zakładów Amunicyjnych „Pocisk”, czyli Soho Factory przy ul. Mińskiej 25, zabytkowe kamienice przy Targowej 14, Grochowskiej 342 i Chodakowskiej 22. Wiele budynków ma niejasną sytuację własnościową, zmieniają się też warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów. To wszystko sprawia, że rewitalizacja Kamionka trochę się wlecze.

Budynki, które stoją teraz puste ze względu na zły stan techniczny, będą odnawiane przez miejskie spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Będą też budowane nowe mieszkania czynszowe.
W tej chwili na Kamionku objętych działaniami rewitalizacyjnymi jest 25 budynków. Wskazane do wykwaterowana na czas modernizacji są domy:

Rybna 8, Rybna 10, Rybna 24, Rybna 28, Mińska 30, Wawerska 19, Grochowska 354, Drewnicka 2a

A budynki, w których prowadzone będą prace modernizacyjne, to:
Targowa 12, Skaryszewska 2, Skaryszewska 13, Skaryszewska 15, Lubelska 30/32, Głucha 3 a, Grochowska 322, Mińska 24, Mińska 26, Mińska 28, Mińska 32/36, Grochowska 302, Kamionkowska 31, Drewnicka 4, Grochowska 292, Kamionkowska 39, Kamionkowska 49

Dopytują Państwo o losy kamienicy przy ul. Mińskiej 15. Nie jest ona objęta programem rewitalizacji z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w rezerwie terenu pod Trasę 1000-lecia. Dobre wieści dotyczą natomiast Kamienicy Artystycznej przy ul. Lubelskiej 30/32 – jej rewitalizacja rozpoczęła się po długich miesiącach prac przygotowawczych. Umowa na roboty budowlane została podpisana w październiku 2018 r., jednak część mieszkańców nie chciała się wyprowadzić, pomimo że mieszkania zastępcze były dla tych rodzin wyremontowane. Dlatego roboty budowlane rozpoczęły się dopiero w ostatnim tygodniu stycznia 2019 r. Planowany termin zakończenia modernizacji kamienicy, 30 listopada 2020 r., może jednak nie zostać dotrzymany z uwagi na opóźnienie w rozpoczęciu prac.

AL

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *