Artykuły

Protest w sprawie obwodnicy śródmiejskiej

III sesja Rady Dzielnicy, która miała miejsce 12 lutego 2019 r., przebiegła nad wyraz sprawnie i w dawno nie widzianej zgodnej atmosferze.
Jednym z istotnych punktów obrad Rady Dzielnicy było uchwalenie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady m.st. Warszawy, zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Chodzi o poznanie opinii mieszkańców, jak powinien wyglądać statut naszej dzielnicy. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 14 lutego poprzez zamieszczenie projektu statutu dzielnicy na Platformie Konsultacji Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. Projekt statutu został również wyłożony do publicznego wglądu w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274. Składanie uwag i opinii będzie możliwe w formie papierowej, osobiście lub listownie do Urzędu Dzielnicy oraz w formie elektronicznej na adres: [email protected] W WOM będzie też skrzynka konsultacyjna na uwagi. Konsultacje będą trwały do 7 marca. Po zebraniu uwag stworzony zostanie raport z konsultacji.
Radni dzielnicy uchwalili nowy regulamin Komisji Mieszkaniowej. Następnie uchwalono nadanie nazwy wewnętrznej uliczce łączącej ul. Chrzanowskiego i Siennicką. Będzie ona nosiła nazwę ulicy Drwęckiej.
Ważnym punktem obrad było wskazanie przedstawiciela Rady Dzielnicy do Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe. Radny Michał Wieremiejczyk zgłosił kandydaturę radnej Bożeny Manarczyk, którą poparli jednogłośnie wszyscy radni.
Ważnym punktem sesji było uchwalenie stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie obwodnicy śródmiejskiej (tekst poniżej). Rada wyraża zaniepokojenie kolejnym przesunięciem realizacji fragmentu obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej i umieszczenie go w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2023-2024. Radny Marek Borkowski przypomniał, że stanowisko Rady to inicjatywa obu klubów. Radni poparli je jednogłośnie.
Na zakończenie sesji radni złożyli interpelacje i zapytania. Pytano m.in. o stan inwestycji na Gocławiu i podniesiono kwestię wiosennego uporządkowania brzegu Wisły. Wyrażono zaniepokojenie możliwością powodzi, gdyż w górach spadło bardzo dużo śniegu. Interpelowano także w sprawie nocnych hałasów, które od pewnego czasu nie dają spać mieszkańcom.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *