Aktualności

Rekomendacje i zobowiązania

4 grudnia 2018 roku, na II Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe, wybrano nowy Zarząd Dzielnicy Praga-Południe, o czym piszemy na stronie 2. Mimo znanego już powszechnie wyniku wyborów samorządowych, w których 15 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, a 10 mandatów Prawo i Sprawiedliwość, najwięcej emocji i ciekawości budził wybór burmistrza dzielnicy. Bowiem to nie kto inny, a wybrany burmistrz wnioskuje o powołanie rekomendowanych przez niego osób do Zarządu Dzielnicy.
Jedynym kandydatem na burmistrza dzielnicy, co nie było zaskoczeniem, był Tomasz Kucharski, pełniący tę funkcję przez poprzednie trzy kadencje. Poniżej prezentujemy Państwu fragmenty wystąpienia radnej Bożeny Manarczyk, która w imieniu Klubu Radnych KO zgłosiła kandydaturę Tomasza Kucharskiego i ją uzasadniła.

Ponieważ przypadł mi zaszczyt przedstawienia kandydata na stanowisko Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, zatem w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej rekomenduję na to stanowisko pana Tomasza Kucharskiego.
Nasz kandydat na kolejną, czwartą kadencję jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalistą rehabilitacji ruchowej, trenerem sportów siłowych. (…)Po studiach pracował jako rehabilitant w placówkach służby zdrowia i spółdzielczości inwalidzkiej. W latach 1994–1995 był pracownikiem socjalnym i konsultantem ds. niepełnosprawnych w OPS Praga-Południe. Studiował podyplomowo na Uniwersytecie Warszawskim zarządzanie instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz zarządzanie w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego.
W latach 1995–1999 pełnił funkcję pełnomocnika Burmistrza ds. bezrobocia, a następnie kierownika Referatu Zdrowia i pomocy społecznej w Urzędzie Gminy Warszawa-Rembertów. Od 1999 do 2006 roku był zastępcą dyrektora OPS w Wawrze.
Od 2006 roku jest nieprzerwanie radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tym roku został wybrany do tego gremium po raz czwarty, otrzymując ponad 58 tysięcy głosów. Od 2010 roku jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
19 grudnia 2006 roku po raz pierwszy zasiadł w fotelu burmistrza dzielnicy Praga-Południe. W 2010 i 2014 został ponownie wybrany na to stanowisko.
(…) Pełniąc od 2006 roku funkcję burmistrza Pragi-Południe, w sposób zdecydowany i wymierny przyczynił się do fundamentalnych zmian na terenie naszej dzielnicy. W wielu przypadkach były to zmiany cywilizacyjne. Taki rozwój naszej dzielnicy to oczywiście efekt pracy, zaangażowania i twórczych pomysłów wielu osób, ale zawsze w takich zespołowych działaniach musi być osoba czuwająca i odpowiedzialna za całość. Dbająca o dobre, sprawne, funkcjonowanie tej całości. Taką osobą, która od 2006 roku zapewnia to Pradze-Południe jest Tomasz Kucharski.
W ciągu ostatnich dwunastu lat w bardzo wielu miejscach naszej dzielnicy widać wyraźne zmiany. Na przykład na Gocławku, gdzie doprowadzono wodę i wybudowano kanalizację w wielu ulicach. (…)
Jako burmistrz rozpoczął realizację długoletniego planu przyłączania starych, blisko stuletnich kamienic komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przypomnę, że do roku 2006 poprzednim władzom udało się przyłączyć tylko dwie kamienice. Obecnie jest ich ponad 50 i następne są przyłączane sukcesywnie.
Dzięki jego zaangażowaniu i umiejętności współpracy z różnymi środowiskami oraz rozumieniu różnych potrzeb zostały uratowane przed zakusami deweloperskimi ogrody działkowe przy ulicy Kinowej i alei Waszyngtona.
To Tomasz Kucharski rozpoczął walkę o powrót stadionu Klubu Sportowego Orzeł do dzielnicy i planuje jego rozwój tak, by był obiektem sportowym dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla sportu wyczynowego.
To między innymi dzięki wsparciu przez burmistrza Tomasza Kucharskiego pomysłu budowy centrum kultury na Saskiej Kępie wybudowano tam Prom Kultury (…).
Piękny, od podstaw zaprojektowany i zrealizowany park nad Balatonem to miejsce bardzo znane nie tylko mieszkańcom Gocławia. Rewitalizacja parków Znicza czy Polińskiego to zrealizowane w konsultacjach z mieszkańcami zmiany obszarów zielonych. (…)Budowa siedziby i sali koncertowej Sinfonii Varsovii to również pomysł i ogromne starania burmistrza Tomasza Kucharskiego.
Szanowni Państwo, od 2006 roku, czyli od momentu objęcia przez Tomasza Kucharskiego funkcji burmistrza, zaczęły się poważne remonty, rozbudowy, docieplenia i modernizacje placówek oświatowych. (…) Dzięki osobistemu zaangażowaniu Tomasza Kucharskiego udało się naszym dzielnicowym przedszkolom i szkołom przejść najmniej dotkliwie (…) przez nieprzemyślaną i nieprzygotowana przez rząd tzw. reformę systemu oświaty.(…)
Można długo wymieniać większe i mniejsze efekty działań władz wykonawczych naszej dzielnicy, którymi od dwunastu lat z powodzeniem kieruje pan Tomasz Kucharski. Wiele pomysłów jest w trakcie realizacji, jak choćby rewitalizacja Kamionka. Rekomendując Radzie Dzielnicy kandydaturę pana Tomasza Kucharskiego na stanowisko burmistrza Pragi-Południe, jestem przekonana, że będzie nadal dobrze wypełniał funkcję burmistrza i reprezentanta interesów nas, mieszkańców.
Prezentujemy także skrócony zapis wypowiedzi nowego burmistrza, który odpowiadając na pytania radnych, zarysował główne kierunki programowe, jakie zamierza zrealizować w rozpoczynającej się, pięcioletniej kadencji samorządu.
Chciałbym podziękować Państwu za dotychczasową współpracę. Była niełatwa, ale skutkowała dobrymi efektami dla naszej dzielnicy. Jeżeli racjonalnie spojrzymy na to, czego razem dokonaliśmy, to możemy być z tego dumni. Ostatnie kilkanaście lat bardzo zmieniły Pragę-Południe. Na lepsze. Zawsze podkreślałem i powtórzę to teraz, że ten pozytywny proces jest zasługą wszystkich ekip samorządowych rządzących w dzielnicy.
Przed nami, przed Państwem, pięć lat ciężkiej pracy. To czas, którego nie możemy zmarnować. Dlatego chciałbym poważnie i bez zbędnych emocji porozmawiać o wyzwaniach, które są przed nami. A jest ich wiele. Jak na przykład te związane z katastrofalnym stanem technicznym naszych zasobów mieszkaniowych. Moim zdaniem jest to pierwszoplanowe wyzwanie na nadchodzące 5-lecie. (…)
Przypomnę, że w dzielnicy mamy 449 budynków komunalnych, z czego 341 nie posiada podłączeń do centralnego ogrzewania, a to daje liczbę 6024 lokali, co stanowi 55% zasobu komunalnego dzielnicy. Liczby te świadczą o tym, że nasze zasoby komunalne są w znacznym stopniu zdegradowane i czeka nas kosztowny proces ich rewitalizacji. (…) Na tego rodzaju inwestycje mamy zarezerwowane 60 mln zł. Kwota ta umożliwi w latach 2018–2020 podłączenie c.o. do 1200 mieszkań. Mam świadomość, że w ten sposób uporamy się tylko z częścią problemu. Wierzę jednak, że znajdą się dodatkowe środki i zaległości narastające w tym obszarze przez dziesiątki lat będziemy nadrabiać szybciej i skuteczniej. Wierzę też, że znajdziemy dla naszych starań wsparcie u prezydenta Rafała Trzaskowskiego (…). Proces poprawiania warunków bytowych wielu mieszkańców dzielnicy zostanie wzmocniony faktem rozpoczęcia budowy nowych budynków komunalnych w Warszawie. U nas, na Pradze-Południe, taki budynek powstanie na ul. Komorskiej i będzie miał 40 lokali.
W program walki o lepsze warunki bytowe mieszkańców wpisuje się także likwidacja osiedla Dudziarska. Nieskromnie przypomnę, że to m.in. moje starania doprowadziły do uruchomienia programu, który zakłada przeniesienie mieszkańców Dudziarskiej do innych mieszkań na Pradze-Południe i w innych dzielnicach Warszawy. (…)
Kolejnym problemem, który powinien być dla nas wszystkich poważnym wyzwaniem, będzie nadążenie z inwestycjami infrastrukturalnymi za rozwojem budownictwa mieszkaniowego w dzielnicy. Obecnie najwięcej nowych mieszkań buduje się wzdłuż linii kolejowej oraz ulic Chrzanowskiego i Mińskiej. To, że akurat te poprzemysłowe tereny są tak intensywnie zabudowywane mieszkaniówką, jest zaskakujące. Rodzi to nowe wyzwania dla władz dzielnicy m.in. w zakresie oświaty i komunikacji. (…) W dzielnicowym wymiarze komunikacyjną inwestycją kadencji będzie niewątpliwie budowa linii tramwajowej na Gocław. Pojawiły się problemy z wykupem nieruchomości pod tę inwestycję, ponieważ trasa linii ma przebiegać po terenach, które zostały zwrócone. Toczą się jednak rozmowy z właścicielami. Inwestor, czyli Tramwaje Warszawskie, zapewnia, że inwestycja zostanie zrealizowana.
Ostatnim problemem, który także postrzegam jako ważne wyzwanie dla nas wszystkich, jest współpraca z mniejszością opozycyjną. Wyborcy zdecydowali o tym, że Koalicja Obywatelska otrzymała 15 mandatów w Radzie Dzielnicy, a Prawo i Sprawiedliwość 10 mandatów.
Wygranie wyborów, i to z tak znaczną przewagą, oczywiście cieszy i jest powodem do satysfakcji. Jednak nie zapominam o tym, że za mandatami radnych reprezentujących PiS stoją wyborcy, których wolę należy uszanować i respektować. Mam dobre doświadczenia we współpracy z poszczególnymi przedstawicielami mniejszości opozycyjnej. Uważam, że podział jest faktem przede wszystkim na poziomie dużej polityki, która w jakiś sposób przekłada się momentami na działania lokalne.
Dlatego będę apelował o porozumienie w sprawach ważnych dla mieszkańców. Ich dobro jest najważniejsze dla mnie, dla radnych Koalicji Obywatelskiej i radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *