Artykuły

Kredyty mieszkaniowe

Jeżeli jesteśmy w wieku emerytalnym, mamy spłacone zobowiązania hipoteczne i możemy korzystać z radości życia na emeryturze, to mamy powody do zadowolenia. Co innego, gdy zostało nam kilka lat do wieku emerytalnego, kredyt hipoteczny do spłaty, jesteśmy czynni zawodowo, a pracodawca rozwiązuje z nami umowę o pracę. A raty kredytu należy spłacać, bo możemy wpaść w tzw. spiralę zadłużenia, czego efektem może być nawet egzekucja komornicza i licytacja naszego mieszkania. Taki czarny scenariusz jest oczywiście ekstremalny, ale… Jednym z ciekawych rozwiązań dla takiej sytuacji, które funkcjonuje na razie tylko do 31 grudnia 2018 roku, jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Przeznaczony on jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą (tj. bankiem, z którym zawarta jest umowa kredytowa) a kredytobiorcą. Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1500 zł miesięcznie. Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez osiem kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie, w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym kwota wsparcia nie może być wyższa niż 1500 zł.
W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.
Jak zawsze czekam na Państwa propozycje. Szczególnie zachęcam do interaktywnej dyskusji na facebookowym profilu: https://www.facebook.com/senioraporadnik oraz do zgłaszania swoich uwag na adres email: [email protected] Pablo

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *