Aktualności

Opieka

Jeżeli jesteśmy niesamodzielni, ale spędzamy starość w rodzinnym gronie i możemy liczyć na pomoc najbliższych, to można mówić o szczęściu. Z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika jednak, że pomocy pielęgniarki lub opiekunki środowiskowej potrzebuje ok. 2 mln emerytów w Polsce. Tymczasem średnio tylko co setny starszy człowiek może liczyć na zapewnioną przez gminę opiekę w domu. A to najtańsza forma pomocy. Zorganizowanie seniorowi opieki w domu pomocy społecznej jest cztery razy droższe, w dodatku na miejsce czeka się średnio ok. roku.
W Warszawie funkcjonuje wiele domów opieki społecznej – zarówno tych dofinansowanych przez Urząd Miasta, jak i prywatnych. Pobyt w publicznym domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Przy ustaleniu wysokości opłaty za pobyt, jak i rozpatrzeniu wniosku o zwolnienie z tej opłaty, uwzględnia się – zgodnie z kryteriami i przepisami ustalonymi w pomocy społecznej – sytuację dochodową osoby zobowiązanej. Kwota dochodu, od której organ nie ustala opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, wynosi, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1902 zł miesięcznie (tj. 300% kryterium w wysokości 634 zł), a w przypadku osób gospodarujących w rodzinie, kwota dochodu na każdą osobę w rodzinie wynosi 1542,00 zł miesięcznie (tj. 300% kryterium w wysokości 514 zł). Ewentualne zwolnienie, w części lub w całości, z opłaty za dom pomocy społecznej następuje na pisemny wniosek osoby zobowiązanej w drodze decyzji, która wydawana jest z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie dokumentacji skompletowanej przez ośrodek pomocy społecznej.
Jeżeli chodzi o prywatne domy opieki społecznej, to temat jest bardziej rozbudowany i podzielony na kategorie oraz „pakiety” usług oferowanych w ośrodkach. Ceny również są zróżnicowane. Na przykład dom spokojnej starości Zacisze w Starych Babicach, w zależności od wybranego pokoju, oferuje pobyty długoterminowe w cenie od 2500 zł do 3500 zł za miesiąc. Dom opieki Olimp, dysponujący kilkoma placówkami w Warszawie i pod Warszawą, oferuje pobyty w cenie od 2300 zł do 3000 zł za miesiąc.
Jak zawsze czekam na Państwa propozycje, dotyczące kolejnych tematów. Można pisać, dzwonić i mejlować do redakcji, jednak szczególnie zachęcam do interaktywnej dyskusji na facebookowym profilu: https://www.facebook.com/senioraporadnik oraz do zgłaszania swoich uwag na adres email: poradnikseniora[email protected]
Pablo

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *