Artykuły

Twarze Pragi-Południe

„100 twarzy Pragi-Południe na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości” to tytuł ulicznej wystawy fotografii Michała Czajki, składającej się ze 100 zdjęć osób, które swe życie zawodowe, społeczne czy artystyczne związały z naszą dzielnicą, budując swą lokalną ojczyznę. Wiele z nich znamy doskonale, ale są i postacie mniej znane, które – naszym zdaniem – warto przybliżyć mieszkańcom.
Dariusz Grajda pracuje przy ul. Lubelskiej, będąc członkiem Zarządu Kolei Mazowieckich (KM). Odpowiada za planowanie rozkładu jazdy, za systemy sprzedaży biletów, za pracę konduktorów, kierowników pociągów i kasjerek. Ale także promocję, analizy marketingowe i bezpieczeństwo w pociągach, czyli szeroko rozumianą obsługę podróżnych.
Stojąc na pierwszej linii frontu jest bombardowany różnymi pretensjami. Wprawdzie kontakt KM z pasażerami ułatwia na przykład specjalny adres mailowy dostępny na stronie internetowej, pod który można kierować skargi i pytania, ale pan Dariusz sam chętnie służy pomocą w załatwieniu spraw dużych i małych, podejmując interwencje dotyczące udogodnień dla pasażerów.
– Jest Pan także samorządowcem. Jak Pan łączy pracę zawodową z działalnością radnego?
– Mówi się, że zawód kolejarza to służba, ale działalność społeczna to też swego rodzaju służenie ludziom. Konkretnie wygląda to tak, że po pracy biorę udział w posiedzeniach komisji budżetu czy edukacji, a także Rady Powiatu Otwockiego, której w tej kadencji jestem przewodniczącym. Daje się to pogodzić z pracą zawodową dzięki dobrym współpracownikom w Biurze Rady.
– Jest Pan także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Na czym polega ta służba?
– Nie biorę czynnego udziału w akcjach gaśniczych. Do tego trzeba przejść szkolenie i być w pełni dyspozycyjnym. Koncentruję się na kwestiach organizacyjnych OSP na terenie gminy Celestynów, bo tam pełnię funkcję prezesa Zarządu Gminnego. Moje działania to m.in. organizowanie spotkań z jednostkami, które odbywają się kilka razy w roku. Biorę także udział w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych każdej jednostki, organizuję udział jednostek OSP w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych. Przygotowuję też spotkania z władzami gminy i władzami wszystkich jednostek OSP, by ustalić plan działania na dany rok, określić potrzeby doposażenia jednostek w sprzęt, ubrania, samochody.
– Czy oprócz gaszenia pożarów OSP bierze także udział w innych akcjach?
– Tak. Współdziałamy z Państwową Strażą Pożarną i ona koordynuje nasze działania, korzysta z naszych jednostek. Może to być pomoc w sytuacjach powodziowych, ale też ściąganie kotka drzewa albo niszczenia gniazda os lub szerszeni, czy gaszenie kominów.
– Praca samorządowca pomaga Panu w działaniu w OSP?
– Tak, bo mam szersze spojrzenie nie tylko na potrzeby jednostek OSP, ale też większą wiedzę, w jaki sposób pozyskiwać na to środki. Gmina również wspiera finansowo straż, bowiem najczęściej ma zapisaną w budżecie kwotę przeznaczoną na dotowanie OSP np. na zakup samochodów gaśniczych.
– Będzie Pan startował w jesiennych wyborach samorządowych?
– Samorząd jest moją pasją i trudno byłoby mi z niej zrezygnować. Ale to wyborcy ocenią, czy się dalej nadaję do pełnienia funkcji samorządowych. Jeśli tak, to się tylko ucieszę.
– Jak Pan łączy te wszystkie swoje zajęcia? Jak znajduje na to czas?
– Przede wszystkim jest to kwestia dobrej organizacji czasu i planowanie. No i współpraca z ludźmi mnie otaczającymi.
– Łatwo Pan nawiązuje kontakty z ludźmi?
– Tak. To chyba moja cecha już od przedszkola. Podobno zawsze się do wszystkiego wyrywałem pierwszy.
– A ma Pan jakieś hobby niezwiązane z samorządem? Co Pan robi jak wypoczywa?
– Odpoczywam czynnie. Biegam, jeżdżę na rowerze, pływam, wędruję po górach. Muszę być w dobrej kondycji, by zdążyć ze wszystkim.
– Ma Pan dzieci?
– Tak dwójkę, 15 i 10 lat, i staram się każdą wolną chwilę wykorzystywać, by z nimi być. Wyjeżdżamy także razem na wakacje, choć w tym roku jadą sami na obozy sportowe.
Dziękuję z rozmowę.
Anna Lenar

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *