Artykuły

Emerytury w USA

Wiek emerytalny w USA wynosi 67 lat, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Skoro zatem tak bogaty kraj jak USA utrzymuje wiek emerytalny na takim poziomie, to co powinny robić kraje pokroju Polski? Z pewnością go nie obniżać. Nie jesteśmy krajem bogatszym i powinniśmy uwzględniać zmiany demograficzne. Dzisiaj dzięki postępom medycyny i technologii, dzięki lepszym warunkom życia, seniorzy są krzepkimi ludźmi, mającymi jeszcze przed sobą dwadzieścia i więcej dobrych lat. Zmiany w demografii muszą być uwzględniane w przepisach emerytalnych każdego kraju, bo inaczej system tych należnych każdemu pracownikowi wypłat się zawali.
System emerytalny w USA opiera się na kilku filarach: federalnym funduszu Social Security, planach emerytalnych oferowanych przez pracodawców (i czasem związki zawodowe) oraz indywidualnych rachunkach emerytalnych obywateli. Emerytury państwowe z funduszu Social Security należą się obywatelom, którzy przepracowali co najmniej 10 lat i odprowadzali w tym czasie podatki na ten fundusz. Emerytury państwowe nie są wysokie, np. osoba o dochodach ok. 50 tys. dolarów brutto rocznie może liczyć na ok. 1000 dolarów miesięcznie. Biorąc pod uwagę koszty utrzymania w Stanach Zjednoczonych, to naprawdę „głodowa” emerytura. Stąd dodatkowe rozwiązania w postaci planów emerytalnych oferowanych przez zakłady pracy. Do prowadzonych przez nie funduszy emerytalnych zwykle dokłada się i pracownik, i pracodawca. Fundusze, zarządzane przez wyspecjalizowane agencje, inwestują zgromadzone tam pieniądze na giełdzie. Wkłady do funduszu są zwolnione od podatków.
Amerykanie, którzy nie mają zakładowych planów emerytalnych, jak np. osoby pracujące na własny rachunek, mogą otworzyć indywidualne rachunki emerytalne w bankach, które także mogą inwestować zdeponowane tam kwoty na giełdzie. Coroczne wkłady na te rachunki można sobie odpisać od podatków. Podatki płaci się dopiero wtedy, gdy z rachunków podejmuje się pieniądze.
Wysoki deficyt budżetowy oraz rosnący dług publiczny USA sprawia jednak, że przyszłość federalnego funduszu emerytalnego jest niepewna. Podobnie jak w Polsce, również w Stanach Zjednoczonych społeczeństwo się starzeje i coraz mniej osób w wieku produkcyjnym musi utrzymywać osoby starsze. Pablo

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *