Aktualności

SPRAWOZDANIE RADY SENIORÓW

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY
ZA ROK 2017
Rada Seniorów rozpoczęła swoją działalność na pierwszym posiedzeniu inauguracyjnym w dniu 26 stycznia 2016 r. i skierowała swoje działania głównie w interesie seniorów, którzy stanowią coraz liczniejszą grupę mieszkańców dzielnicy.
W roku 2017 Rada Seniorów odbyła 7 posiedzeń, na których zajmowała się następującymi tematami ważnymi dla seniorów:
• „Koperta Życia”, w której lekarz pierwszego kontaktu wypisuje choroby pacjenta oraz zażywane przez niego leki. „Koperta…” przeznaczona jest dla lekarza pogotowia i pozostawiona w widocznym miejscu, np. na lodówce. Na terenie dzielnicy wydano za pośrednictwem Klubów Seniora około 500 „Kopert Życia”.
• Zrealizowano konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Wytypowane miejsca przekazano do oceny Kapitule Konkursu. 26 marca 2018 r. odbyła się Gala Konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom 2017”, na której wręczono statuetki Urzędowi Dzielnicy Praga-Południe, Promowi Kultury Saska Kępa oraz Klubowi Kultury Splot (czyli Klubowi Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego na Gocławiu).
• Na posiedzeniu Rady w dniu 20 stycznia 2017 r. rozpoczęto inicjatywę nadania skwerowi przy ulicy Paca nazwę „Skwer Seniora”. W styczniu2018 r. Rada Warszawy zatwierdziła nazwę. 14 kwietnia 2018 r. „Skwer Seniora” został uroczyście otwarty z udziałem parlamentarzystów, radnych Warszawy i Pragi-Południe, władz dzielnicy i setek mieszkańców.
• Posiedzenie Rady Seniorów w dniu 13 marca 2017 r. miało charakter wyjazdowy i odbyło się w Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”. Z działalnością tej placówki zapoznał Radę Seniorów dyrektor placówki, ustalono zasady współpracy i wpisano się do Księgi Pamiątkowej.
• W dniu 11 września 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie wyjazdowe do Centrum Promocji Kultury i Klubu Seniora przy ulicy Pawlikowskiego na Gocławiu. Nawiązano współpracę w zakresie udziału seniorów w zajęciach i wykładach pomiędzy Klubem Seniora a Grochowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
• W dniu 11 listopada 2017 r. na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy zorganizowany został happening z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Seniorów. Tego samego dnia przedstawiciele Zarządu Dzielnicy i Rady Seniorów złożyli wieniec pod pomnikiem gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” i uczestniczyli w uroczystej mszy w kościele Ojca Pio oraz w koncercie pieśni patriotycznych.
• W roku 2017 nasza Rada podjęła akcję aktywizacji seniorów poprzez zorganizowanie wolontariatu w czasie biegów masowych, odbywających się na terenie Warszawy. Grupa seniorów z Pragi-Południe podawała napoje biegaczom Półmaratonu Praskiego w punkcie nawodnienia. Innym biegiem, w czasie którego seniorzy-wolontariusze wydawali pakiety startowe, był Bieg Niepodległości. Rada postanowiła kontynuować akcję w 2018 r.

Z inicjatywy naszej Rady w dniu 23 września 2017 r. w Parku Polińskiego odbyły się w ramach warszawskiego Tygodnia Seniorów „Południowo-Praskie Senioralia”. Impreza miała charakter integracyjny, łączyła młodzież i seniorów naszej Dzielnicy. Senioralia oceniono na tyle wysoko, że weszły one do programu dzielnicowego, jako wydarzenie cykliczne. 30 września 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy, gdzie podziękowano wszystkim współpracującym przy organizacji Senioraliów. Wręczono dyplomy uznania.

W dniach 16-27 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe odbyły się szkolenia Rad Seniorów, w których uczestniczyli przedstawiciele dzielnic Targówek, Wawer i Praga-Południe. Szkolenia dotyczyły m.in. wiedzy o samorządach, współpracy z nimi, rozpoznania potencjału i kompetencji członków RS oraz wielu innych ciekawych zagadnień.
Spośród innych działań Rady Seniorów Praga-Południe należy wspomnieć, że rozdaliśmy naszym seniorom Ogólnopolską Kartę Seniora, upoważniającą do ulg na usługi oferowane przez 900 punktów na terenie kraju, takich jak kawiarnie, przychodnie lekarskie czy ośrodki sanatoryjne.

Przedstawiciel Rady już trzeci raz uczestniczy w pracach Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego.
W roku 2017 odbyło się w Centrum Promocji Kultury II Seminarium Warszawskich Rad Seniorów, w czasie którego omawiane były problemy seniorów naszego miasta.
Rada Seniorów zajęła także stanowisko w sprawie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ulicy Grenadierów do końca ul. Wiatracznej. Zaprotestowano przeciwko brakowi ciągów jezdnych i pieszych przecinających ul. Wiatraczną. Mamy nadzieję, że zostanie to poprawione, bo inaczej życie mieszkańców tej okolicy stanie się bardzo trudne.
Działalność w Radzie Seniorów jest czysto społeczna, a nawet kosztowna. Rada nie posiada swojego budżetu, a np. koszty przejazdów nie są zwracane. Utrudnia to wykonywanie zadań uchwalanych przez Radę Seniorów.
Należy także podkreślić, że mimo iż Rada nie posiada mocy decyzyjnych i może tylko inicjować i opiniować, swoją powinność wobec seniorów wypełnia należycie. Oczekiwania wobec Rady są większe, ale działamy w miarę swoich możliwości.
Wiele innych problemów komplikujących prawidłowe funkcjonowanie Rad, m.in. brak umocowania prawnego Rad, poruszano w Sejmie podczas konferencji „Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej”, która odbyła się 24 kwietnia 2017 r. Realizacja wymienionych zadań może nastąpić po nowelizacji Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Wydatki na zadania powinny być realizowane poprzez zapisy w budżecie m.st. Warszawy i przekazywane do realizacji samorządom dzielnicowym.

Na zakończenie kilka słów dotyczących współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy.
Przez kolejny rok od powołania Rady Seniorów współpraca stawała się coraz lepsza i zaczęła przynosić partnerskie porozumienia. Jesteśmy przekonani, że uwzględnione w bieżącym budżecie możliwości finansowe jeszcze bardziej tę współpracę partnerską polepszą.

Przewodniczący
Rady Seniorów
Stanisław Trzmiel

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *