Aktualności

Bezpłatne leki

Istotnym działaniem każdego rządu powinno być wsparcie seniorów, m.in. poprzez dofinansowanie lekarstw, niezbędnych w codzienym funkcjonowaniu.
Leki 75+ to projekt skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty ukończyli 75. rok życia, ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL lub datę urodzenia. Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
• wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL lub datę urodzenia;
• recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”;
• wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków;
• wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (część A1 obwieszczenia refundacyjnego).
Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S. Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego), a schorzenie pacjenta musi mieścić się w zakresie wskazań objętych refundacją (część A1 obwieszczenia refundacyjnego). Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową lub 30%. W obowiązującym od 1 marca 2018 r. wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 1745 pozycji (788 preparatów), obejmujących 122 substancje czynne. Poza dotychczasowymi lekami na nadciśnienie, niewydolność serca czy chorobę wieńcową, od marca do grupy leków refundowanych dołączyły m.in. doustne leki przeciwcukrzycowe oraz leki przeciwzakrzepowe. Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.
Jak zawsze czekam na Państwa propozycje kolejnych tematów. Można pisać, dzwonić i mejlować do redakcji, jednak szczególnie zachęcam do interaktywnej dyskusji na facebookowym profilu: https://www.facebook.com/senioraporadnik oraz do zgłaszania swoich uwag na adres [email protected]
Pablo

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *