Aktualności

Nowe oblicze bazarku Rogatka

W ramach projektu „Rewitalizacja wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, od 29 listopada 2017 r. do 17 stycznia 2018 r. prowadzone były konsultacje społeczne, dotyczące utworzenia centrum lokalnego na terenie dawnego bazarku Rogatka.
Tak oto mieszkańcy Kamionka zdecydowali, jaka będzie przyszłość tego miejsca.
Należy pamiętać, że teren ten został zarezerwowany przez miasto na potrzeby przyszłej ulicy, która połączy ul. Grochowską z al. Tysiąclecia. Z tego względu niegospodarne byłyby w tym miejscu inwestycje trwałe, pochłaniające duże koszty. Jednak do czasu (zapewne dość odległego) budowy ulicy można zorganizować teren dawnego bazarku tak, by jak najlepiej służył mieszkańcom.
Celem konsultacji było poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców co do przyszłego centrum lokalnego. Odbyły się m.in. spotkania konsultacyjne w formule warsztatowej, działały terenowe punkty konsultacyjne, istniała ankieta internetowa, a także przeprowadzono konkurs „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca”. Łącznie w konsultacjach uczestniczyło ponad 500 osób.
Wśród zgłaszanych przez nich głównych postulatów znalazły się przede wszystkim: funkcja usługowo-handlowa, a także kulturalno-rekreacyjna i komunikacyjna.
Według osób, które wzięły udział w konsultacjach, centrum lokalne powinno być quasi-rynkiem dla Kamionka, „miejscem, gdzie można kogoś spotkać, usiąść i porozmawiać oraz załatwić podstawowe sprawunki”. Sugerowano także konieczność zapewnienia elastyczności w zakresie funkcji planowanego centrum lokalnego, tj. możliwość wykorzystania terenu dla różnych funkcji w zależności od czasu (np. rano handel, wieczorem wydarzenia kulturalne, przestrzeń do spotkań), pór roku (zimą lodowisko, latem miejsce potańcówek) i dostosowanie do tego małej architektury. W ramach zgłaszanych propozycji zarysowywał się wyraźny podział przestrzeni na strefy: funkcję handlową i targową, lokowaną w części bazarku od strony ul. Grochowskiej i wzdłuż ul. Bliskiej, oraz rekreacyjno-kulturalną – bliżej ul. Kamionkowskiej. Zwracano także uwagę na kwestię zachowania komunikacji pieszej przez obszar przyszłego centrum lokalnego, a także usprawnienie ruchu w okolicy.
Na podstawie konsultacji powstał szczegółowy raport wraz z wytycznymi, który jest opublikowany na stronie internetowej dzielnicy, w zakładce Konsultacje społeczne. Dalsze prace projektowe i realizacyjne prowadzone będą z uwzględnieniem wnios-
ków z raportu. Jeszcze w tym roku powstanie koncepcja architektoniczno-urbanistyczna oraz dokumentacja techniczna, a następnie zacznie się budowa nowego centrum lokalnego. (KM)

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *