Publicystyka

Nasze podwórka

Najbliższe sercu każdego mieszkańca jest jego najbliższe otoczenie, dom, w którym mieszka, i jego okolica. W starych (i nowych) kamienicach jest to zwykle podwórko.
W poprzednim numerze gazety „DZIELNICA.pragapld” dzieliłem się refleksją o potrzebie stałego dialogu między nami, samorządowcami dzielnicy, a jej mieszkańcami. Efektem takiej rozmowy, dotyczącej każdej, nawet pozornie błahej sprawy, powinien być kompromis możliwy do zaakceptowania przez każdą ze stron dialogu. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć, jak zamierzam owe kompromisy i efekty wszelkich rozmów wprowadzać w życie. Jak dialog zamienia się w działanie. Dobrym przykładem takiego bezpośredniego działania może być temat podwórek.

„Nasze podwórko”
Gdy władze Warszawy zajęte były po wojnie odbudową lewego brzegu stolicy, nasza dzielnica ulegała stałej powolnej degradacji – brakowało środków na modernizację i budowę sieci kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektrycznej. W ostatnich latach widać jednak wyraźną zmianę w tym obszarze. Odpowiednio wysoką rangę zyskały przedsięwzięcia infrastrukturalne, podnoszące komfort życia mieszkańców na wyższy poziom. Jednak coraz szybsze tempo życia, które stało się udziałem także mieszkańców Pragi-Południe, wiąże się z osłabieniem więzi międzyludzkich, w tym głównie sąsiedzkich. W wielu polskich miastach dostrzeżono ten problem. Także w naszej dzielnicy uznaliśmy, że chcemy skutecznie przeciwdziałać tego rodzaju negatywnym procesom. Jednym ze sposobów jest przywracanie podwórkom, obszarowi naturalnie przylegającemu do naszych domów i kamienic, jego integrującej funkcji.
Wprowadzając w naszej dziel-
nicy projekt pod nazwą „Nasze podwórko”, chcemy zachęcić mieszkańców do podjęcia wysiłku tworzenia wspólnoty za sprawą miejsc, w których się spotykamy, chcemy przebywać, w których czujemy, że nie jesteśmy sami.
Chodzi o stworzenie takiej wspólnej publicznej przestrzeni, o której wiemy, że są w niej inni ludzie, razem z którymi możemy zmienić swoje otoczenie, a nawet życie.
Wiatraczna 23
Przez wiele lat mieszkałem w kamienicy przy ul. Wiatracznej 25. Byłem członkiem zarządu tamtejszej wspólnoty mieszkaniowej i tam po raz kolejny zrozumiałem, jak wielką wartością może być dobrze urządzone, zachęcające do korzystania z niego podwórko. Za pozyskane przez nas dodatkowe środki z rezerwy miasta rozpoczęliśmy w 2017 r. modernizacje kilku podwórek.
W trakcie tej pracy i w wyniku bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami, wypracowaliśmy metodę uzgadniania tego, jak dokładnie ma wyglądać przyszłe, zmodernizowane podwórko i co ma się na nim znajdować.
Na konsultowaniu projektu rola przyszłych użytkowników podwórka się jednak nie kończyła. Także wykonanie prac modernizacyjnych odbywało się pod uważnym nadzorem mieszkańców. Na podwórko przy Wiatracznej 23 wydaliśmy ponad 170 tys. zł. W minionym roku zmodernizowane zostały także podwórka przy Skaryszewskiej 2, 13 i 15 oraz Mińskiej 7.

Plany na rok 2018
Pierwsze zmodernizowane podwórka stały się miejscem wielu sąsiedzkich imprez i inicjatyw. Jestem przekonany, że w tych miejscach rozpoczęliśmy proces budowania więzi z „naszym podwórkiem” i ludźmi, których tam spotykamy. Doświadczenia z ubiegłego roku posłużyły do opracowania projektu „Nasze podwórko” na rok 2018. Potrzeby mieszkańców w tym obszarze monitorują działający w ZGN pełnomocnicy ds. wspólnot mieszkaniowych. Będę dążył do zrealizowania modelu: „Dzisiaj rozmowa wspólnoty z pełnomocnikiem, jutro wizyta burmistrza, pojutrze projekt i wykonanie”. Nie będzie to proste, choćby ze względu na różne spojrzenie i potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych aspirujących do jednego podwórka. Ale wierzę, że właś-
nie dialog, z moim udziałem, pozwoli na wypracowywanie satysfakcjonującego kompromisu.
Do realizacji projektu „Nasze podwórko” niezbędne są odpowiednie środki finansowe. Udało nam się zgromadzić 5 800 000 zł na ten cel. Jeszcze nigdy nasza dzielnica nie dysponowała takimi środkami! Część pieniędzy pochodzi z rezerw celowych miasta, część z Biura Polityki Lokalowej, a część ze środków ZGN Praga-Południe.
To pokaźna kwota, która pozwoli rozwinąć projekt i sprawić, że na wielu zmodernizowanych podwórkach naszej dzielnicy życie rozpocznie się na nowo.

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy
Praga-Południe

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *