Publicystyka

Konsultacje społeczne narzędziem porozumienia

Przed miesiącem informowaliśmy Państwa o pracach Urzędu Dzielnicy w minionym roku 2017. O jakości życia mieszkańców decydują jednak nie tylko urzędnicy, ale także sami zainteresowani. O ich inicjatywach, w ramach budżetu partycypacyjnego i inicjatyw lokalnych, piszemy na str. 8. Żeby jednak dowiedzieć się, czego pragną mieszkańcy, co jest im niezbędne do poprawy komfortu i codziennego życia, Urząd Dzielnicy prowadzi szereg konsultacji społecznych. Podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami zarządu i pracownikami urzędu wypracowywane zostają najciekawsze inicjatywy.
Konsultacje z mieszkańcami służą rozwojowi dialogu i budują prawdziwe, a nie tylko na papierze, społeczeństwo obywatelskie. Pozwalają podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowania porozumienia władz z mieszkańcami. Służą także do wspierania wspólnego podejmowania decyzji.
Najlepsze efekty uzyskuje się podczas dobrze zaplanowanych i uporządkowanych konsultacji społecznych, zwłaszcza gdy przebiegają bezkonfliktowo, relacje pomiędzy uczestnikami spotkania opierają się na wzajemnym szacunku i słuchaniu, a uczestnicy są otwarci i aktywni. Tak musi być, bo przecież wszystkim nam chodzi o to, by współpraca władz i mieszkańców owocowała wyraźnymi efektami.
Oto najciekawsze konsultacje społeczne, jakie miały miejsce w naszej dzielnicy w roku 2017.
12 maja – 8 czerwca
„Jak uporządkować parkowanie na Saskiej Kępie?”
W związku z przygotowaniem Analizy Organizacji Ruchu na terenie Saskiej Kępy Zarząd Dzielnicy Praga-Południe podjął konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców dotyczących zmian w organizacji ruchu na ulicach Saskiej Kępy, w tym uporządkowania parkowania.
Konsultacje odbywały się w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9, Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy ul. Nobla 18/26 i w Promie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23. Uwagi zbierane były również w formie papierowej do skrzynek konsultacyjnych. Podczas konsultacji była również możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału Infrastruktury w celu poznania szczegółów dotyczących proponowanych rozwiązań na poszczególnych ulicach.
4 listopada – 15 grudnia „Z jaką obwodnicą śródmiejską będzie nam po drodze?”
Konsultacje te zorganizował Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Dotyczyły obwodnicy śródmiejskiej, która w przyszłości połączy Pragę-Południe i Targówek. Zaproszono mieszkańców do rozmowy o tym:
– jak nową drogę skomunikować z drogami już istniejącymi?
– jak powinny przebiegać chodniki i trasy rowerowe?
– gdzie wyznaczyć przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe?
– gdzie powinny znajdować się przystanki?
– jak zagospodarować przestrzeń w rejonie drogi?
15 listopada – 10 grudnia „Tramwaj na Gocław wśród zieleni?”
Konsultacje społeczne organizowane przez Tramwaje Warszawskie dotyczyły zagospodarowania terenu trasy tramwajowej wzdłuż Kanału Wystawowego.
Planowana trasa szybkiego tramwaju na Gocław ma ograniczyć istniejące w tym obszarze obciążenia drogowe i poprawić warunki podróży do centrum stolicy. Z uwagi na zróżnicowanie funkcjonalno-przestrzenne zago-
spodarowania terenów przyleg-
łych bezpośrednio do poszczególnych wyodrębnionych odcinków tej trasy zachodzi konieczność opracowania nowych form zagospodarowania jej otoczenia. Wymaga to uwzględnienia specyfiki danego fragmentu nowej inwestycji przy jednoczesnym zastosowaniu rozwiązań zapewniających wysoki standard jakości przestrzeni miejskiej. W związku z tym Tramwaje Warszawskie, w porozumieniu z jednostkami miejskimi, w tym Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, zleciły Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dotyczącej pierwszej części inwestycji w rejonie Kanału Wystawowego. W ramach pierwszego etapu opracowane zostały wariantowe rozwiązania obejmujące szerszy kontekst przestrzenny lokalizacji trasy tramwajowej. Pod dyskusję poddane zostały trzy warianty zagospodarowania terenu przyległego do Kanału Wystawowego, różniące się zakresem przestrzennym i możliwymi funkcjami. Dyżury konsultacyjne odbywały się w Szkole Podstawowej nr 168 przy ul. Zwycięzców 44 oraz w Ognisku Pracy Poza-
szkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26.Wcześniej, w okresie październik – listopad 2016 r., konsultowano z mieszkańcami różne warianty przebiegu trasy tramwaju.
(Raport z konsultacji zostanie opublikowany do 60 dni od dnia zakończenia konsultacji na stronie: www. konsultacje.um.warszawa.pl).
29 listopada – 31 grudnia „Centrum Lokalne bazarek Rogatka – reaktywacja.
Podziel się pomysłem!”
Konsultacje społeczne zrealizowano w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących przyszłości terenu po bazarku Rogatka. Jak mogłoby się zmienić? Jakie funkcje ma pełnić? Czy ma być miejscem zakupów, czy też sąsiedzkich spotkań w czasie wolnym?
Otwarte spotkanie, rozpoczynające konsultacje, odbyło się 29 listopada 2017 r. w LO im. J. Jasińskiego przy ul. Grochowskiej 346/358. Dodatkowo 6, 10 i 11 grudnia 2017 r. odbyły się dyżury konsultacyjne na terenie dawnego bazarku oraz w pobliżu Konkatedry przy ul. Grochowskiej, w godz. 10.00-14.00. Do 31 grudnia 2017 r. można było przesłać uwagi za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl
Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne odbyło się 17 stycznia 2018 r. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.
(Raport z konsultacji zostanie opublikowany do 60 dni od dnia zakończenia konsultacji na stronie: www. konsultacje.um.warszawa.pl).
Inne konsultacje
W listopadzie odbyło się kilka spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami, dotyczących bieżących problemów mniejszego kalibru: koncepcji na temat podwórek przy ul. Paca 46, wzdłuż ulic Dwernickiego, Kickiego, Siennickiej i Paca oraz podwórka przy ul. Aptecznej.
„Porozmawiaj
z burmistrzem”
Inną wagę mają regularne, rozpoczęte w ubiegłym roku spotkania mieszkańców poszczególnych osiedli dzielnicy z burmistrzem Tomaszem Kucharskim. Przyjęto jednolitą formułę dla tych spotkań, polegającą na tym, że burmistrz zaprasza swoich rozmówców na środek sali, na ustawioną tam kanapę. Sam zajmuje fotel obok. Ta bliskość i bezpośredni kontakt sprzyjają swobodnej rozmowie i wymianie opinii. Podczas spotkań obecni są zastępcy burmistrza i pracownicy urzędu, mogący na gorąco reagować na pytania mieszkańców, informować i wyjaśniać zaistniałe problemy.
Cykl „Porozmawiaj z burmistrzem” zainaugurowano 19 października spotkaniem w liceum im. Jasińskiego na Kamionku, gdzie rozmawiano o problemach mieszkańców tej właśnie części dzielnicy. Zagadnienia, jakie poruszyli rozmówcy burmistrza, i sprawy, jakie zgłosili, są znakomitą ilustracją tego, czym żyją mieszkańcy Kamionka. Już pierwsza rozmówczyni, będąc mieszkanką uszkodzonej kamienicy na ul. Groszowickiej, emocjonalnie dzieliła się obawami o bezpieczeństwo swoje i dzieci. Kolejni rozmówcy Tomasza Kucharskiego mówili o rozjeżdżonych przez samochody ciężarowe chodnikach, o konieczności dokończenia oświetlenia na ul. Międzynarodowej, pytali kiedy zostanie wyremontowana nawierzchnia ul. Mińskiej, pochwalili burmistrza za wykonanie remontu ul. Frycza-Modrzewskiego. O teren po bazarze Rogatka pytało co najmniej dwóch rozmówców.
Kolejnego mieszkańca, urodzonego i wychowanego na Kamionku pana w dojrzałym wieku, interesowała przyszłość parku Skaryszewskiego i Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych.
Mówiono także o planach budowy i przebiegu trzeciej linii metra ze stacją na Kamionku, o niekorzystnym trendzie malowania elewacji nowych budynków na kolory szary i czarny, roszczeniach do budynku na Zamojskiego 43. Ci mieszkańcy, którzy nie zdążyli zabrać głosu, przekazali organizatorom pytania i tematy na kartkach.
Na następne spotkanie z cyklu „Porozmawiaj z burmistrzem” zaproszono mieszkańców 28 listopada o godz. 17.30 do Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117.
Pojawili się na nim rodzice dzieci uczęszczających właśnie do SP nr 141. Szkoła ta od lat cieszy się dobrą opinią i dlatego liczba uczących się w niej dzieci przekracza ograniczoną pojemność placówki. Chaotyczna i nieskonsultowana ze środowiskiem reforma oświaty znacznie pogorszyła tę sytuację.
W trakcie rozmowy z burmistrzem poruszono także wiele drobnych, ale ważnych dla mieszkańców Grochowa Północnego problemów. Burmistrz zapewnił, że każdy z nich zostanie niezwłocznie rozpatrzony i, w miarę możliwości, jak najszybciej załatwiony.
W najbliższym czasie
W sobotę, 3 lutego 2018 r., w szkole przy ul. Tarnowieckiej 4 odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego rozmawiano z mieszkańcami ul. Ostrobramskiej o tym, jak „zazielenić” ich okolicę. Pytano mieszkańców, jakie gatunki drzew zasadzić, jak rozplanować zieleń, by powstały przyjazne miejsca wypoczynku. Rozmawiano o ławkach i koszach na śmieci i o tym, które chodniki i ścieżki wymagają remontu.
Osoby zainteresowane zielenią na Ostrobramskiej już dzisiaj zapraszamy na 14 kwietnia (sobota), o godz. 10.00 (miejsce spotkania zostanie dopiero ustalone), na spotkanie z projektantami przestrzeni zielonych.
(MM, jeg, ao)

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *