Aktualności

Dotacje na renowację zabytków

We wrześniu 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m.in. art. 81, który dał Radzie m.st. Warszawy podstawę do określania zasad udzielania dotacji na prace nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, ale również przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (GEZ). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu 13.12.2017 r. (środa), które odbędzie się w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 o godz. 17:00.

8 grudnia weszła w życie uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVII/1492/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w GEZ, położonym na obszarze m.st. Warszawy: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/10677/

Na dotacje przyszłoroczne w budżecie miejskim przeznaczonych jest prawie 28 milionów zł. Po raz pierwszy właściciele zabytków ujętych w GEZ położonych na obszarze m.st. Warszawy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 31 stycznia 2018 r. Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W spotkaniu 13 grudnia w CPK uczestniczyć będą przedstawiciele Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biura Polityki Lokalowej oraz przedstawiciele władz samorządowych naszej Dzielnicy, którzy przedstawią Państwu zasady udzielania dotacji.

Ze względów logistycznych oraz ograniczonej liczby miejsc na sali, wskazanym jest, aby w spotkaniu uczestniczył nie więcej niż jeden przedstawiciel Zarządu Wspólnoty oraz nie więcej niż jedna osoba z firmy zarządzającej nieruchomością wspólną.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *