Wydarzenia

Czas na głos mieszkańców

Obwodnica Śródmiejska

30 października, na XL Sesji Nadzwyczajnej Rady Dzielnicy Praga-Południe, radni przyjęli większością głosów stanowisko dotyczące przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych projektowanej Obwodnicy Śródmiejskiej. Sesja została zwołana na wniosek Klubu Radnych PO.
Ponieważ – jak niemal każda duża inwestycja – obwodnica budzi wiele pytań i obaw mieszkańców, radni PO postanowili, by to najpierw Rada Dzielnicy zapoznała się ze wstępnym projektem i wyraziła swoje zdanie w imieniu mieszkańców.
Za opowiedziało się dziesięciu radnych Platformy Obywatelskiej i radna Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu. Poniżej prezentujemy treść przyjętego stanowiska.

STANOWISKO
RADY DZIELNICY
PRAGA-POŁUDNIE
w sprawie przebiegu i rozwiązań projektowanej trasy Obwodnicy Śródmieścia
W związku z licznymi głosami mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe, Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanej koncepcji Obwodnicy Śródmieścia, na odcinku od ul. Grenadierów do ul. Radzymińskiej i dalej Ronda Żaba, zakładającej przede wszystkim brak budowy tunelu pod skrzyżowaniem al. Stanów Zjednoczonych z ul. Grenadierów, budowę wiaduktu nad torami przy ul. Wiatracznej w bezpośredniej bliskości budynków przy ul. Chrzanowskiego oraz brak bezkolizyjnych węzłów z ul. Zabraniecką i Trasą Świętokrzyską.
Rada Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy stoi na stanowisku, że to rola w systemie komunikacyjnym przypisywana danej trasie i prognozowane natężenie ruchu powinny determinować jej klasę, a nie na odwrót. Za absolutnie nieuzasadniony Rada uznaje fakt, że w wyniku źle pojętej oszczędności, lub na skutek innych przesłanek, przygotowuje się rozwiązania, które na skutek braku kilku kluczowych elementów, wartych mniej niż 1/5 – 1/6 kosztów całej inwestycji, spowodują, iż pomimo wydania ponad miliarda złotych, trasa wkrótce po oddaniu do użytkowania zacznie się korkować.
Jednocześnie Rada Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy wyraża głęboką dezaprobatę wobec ignorowania przez odpowiedzialne za przygotowanie i realizację inwestycji jednostki Miasta, zgłaszanych od ponad dekady postulatów i uwag pod adresem planowanej Obwodnicy.
Mając na uwadze powyższe Rada Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy stanowczo domaga się uwzględnienia przy realizacji Obwodnicy Śródmieścia następujących postulatów:
1. Zaprojektowanie i bezwzględną realizację bezkolizyjnego węzła z ul. Grenadierów, z łącznicami zapewniającymi zjazd od tunelu i wyjazd z tunelu po obu stronach węzła, w tym w szczególności po północnej stronie a przed Rondem Wiatraczna.
2. Zaprojektowanie i realizację takich rozwiązań wylotu tunelu, aby wyeliminować jego uciążliwość dla mieszkańców ulic Wiatracznej i Chrzanowskiego.
3. Zaprojektowanie i realizację bezkolizyjnych węzłów z ul. Zabraniecką/Świętej Anny i Trasą Świętokrzyską.
4. Rada Dzielnicy z całą stanowczością wskazuje na konieczność uwzględnienia bezkolizyjnego węzła pozwalającego na skomunikowanie obszaru Koziej Górki.
5. Zapewnienie na jezdniach zbiorczych obwodnicy odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Szaserów płynności ruchu przy jednoczesnym skutecznym ograniczeniu prędkości do przepisowej, poprzez wdrożenie odpowiedniej organizacji ruchu, celem ograniczenia uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, przy konieczności zapewniania niezbędnej przepustowości dla ruchu w relacji ul. Grochowska – Targówek. Przy zachowaniu parametrów klasy zbiorczej, dodanie skrzyżowania o pełnych relacjach z jedną z lokalnych ulic (Kobielska, lub Prochowa, ewentualnie Paca), oraz przejść dla pieszych.
6. Na skrzyżowaniu ul. Wiatracznej i Szaserów dodanie pasa do zawracania i pasa do skrętu w lewo w ul. Dwernickiego, oraz dodanie wydzielonych zatok autobusowych na jezdni zachodniej ul. Wiatracznej w kierunku Ronda Wiatraczna – przy skrzyżowaniu z ul. Szaserów i z ul. Grochowską, poprzez wydzielenie ich z odpowiednio poszerzonych w tym miejscu jezdni i wyprofilowaniu pasów ruchu na wprost natomiast nie wydzielanie ich kosztem chodnika. Dodanie w powyższy sposób zatoki autobusowej na jezdni Al. Stanów Zjednoczonych w kierunku Rondo Wiatraczna przed wlotem na rondo.
7. Na jezdni północnej ul. Grochowskiej w kierunku centrum, dodanie pasa do skrętu w lewo, w kierunku w Al. Waszyngtona i Al. Stanów Zjednoczonych.
8. Dodanie zatok autobusowych na estakadzie na wysokości planowanego przystanku kolejowego PKP Warszawa Wiatraczna.
9. Rozbudowa i modernizacja skrzyżowania ul. Grenadierów z Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów na odcinku od Al. Stanów Zjednoczonych do ul. Ostrobramskiej tak, aby była w stanie sprawnie zapewnić dojazd do obwodnicy w kierunku północnym i odbiór i rozprowadzenie z ruchu z tego kierunku.
Jednocześnie Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wyraża zadowolenie z rozpoczęcia konsultacji społecznych związanych z projektowaną inwestycją. Liczymy, że głosy mieszkańców zostaną uwzględnione i zostaną wypracowane takie rozwiązania, które zyskają naszą, mieszkańców, aprobatę.

Konsultujmy obwodnicę!
Konsultacje związane z projektem przyszłej obwodnicy zaczęły się dla mieszkańców Pragi-Południe już w sobotę, 4 listopada br. w Centrum Społecznym na Paca 40. Decydenci i projektanci chcieli poznać opinię mieszkańców naszej dzielnicy, dotyczącą skrzyżowań z istniejącymi drogami, układu chodników i tras rowerowych oraz lokalizacji przystanków. Wszystkich Czytelników, którzy nie mogli wziąć udziału w pierwszych konsultacjach, informujemy, że odbędą się jeszcze trzy takie spotkania na terenie naszej dzielnicy:
14 listopada (wtorek), godz. 17.30-20.00, LO im. Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70,
18 listopada (sobota), godz. 11.00-16.00, Centrum Społeczne przy ul. Paca 40,
13 grudnia (środa), godz. 17.30-20.00, LO im. Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70.
(red)

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *