Z perspektywy radnej

Tunel i co dalej?

Mieszkańcy naszej dzielnicy dobrze znają kłopoty komunikacyjne wynikające z braku obwodnicy śródmieścia. Od ponad dziesięciu lat trwają prace projektowe dla odcinka trasy obwodnicy przebiegającego przez Pragę-Południe. To, co nam przedstawiono, budzi jednak wątpliwości.
Na początku, gdy przedstawiano nam zarysy koncepcji przebiegu obwodnicy śródmieścia na odcinku od ulicy Grenadierów do estakady nad torami kolejowymi, wyglądało to bardzo obiecująco. Proponowano drogę o wyższych parametrach i klasie, bezpieczne i bezkolizyjne skrzyżowania, dobre węzły komunikacyjne.
Z upływem czasu koncepcje i rozwiązania ulegały zmianom.
Te, zaproponowane niedawno, nie odpowiadają ani naszym potrzebom, ani oczekiwaniom.
Przed zapowiadanymi na jesień konsultacjami społecznymi został dopisany kolejny wariant obwodnicy. Dopiero w nim zapisano rozwiązanie, które z punktu widzenia naszych mieszkańców, niesie realizację bardzo ważnego postulatu.
Oczekujemy, że tunel pod Rondem Wiatraczna będzie zaczynał się i kończył za skrzyżowaniem z ulicą Grenadierów. To rozwiązanie zapewnia płynność ruchu i zmniejsza ryzyko korków. Planowane w wersji pierwotnej zakończenie tunelu na wysokości ul. Chrzanowskiego było bardzo dobrym rozwiązaniem. Pojawiające się pomysły skrócenia tunelu i wyprowadzenia go na powierzchnię przed skrzyżowaniem Wiatraczna, Szaserów, Dwernickiego również nie jest w opinii wielu mieszkańców rozwiązaniem racjonalnym. Obwodnica ma służyć wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z naszych ulic, a wyprowadzenie go na powierzchnię w tym miejscu znacznie zatłoczy okoliczne ulice, w tym szczególnie Szaserów.
Oczekujemy również, że zostaną uwzględnione nasze propozycje, aby zapewnić w ciągu budowanej trasy możliwość skomunikowania tzw. Koziej Górki.
Miejsce to nie posiada żadnych możliwości komunikacyjnych z resztą dzielnicy. Zależy nam bardzo na zapewnieniu możliwości dojazdu do tego miejsca bezpośrednio z planowanej trasy. Ciekawy teren otoczonej torami kolejowymi Koziej Górki można by interesująco wykorzystać, ale ograniczają to  wymienione wyżej trudności.
Nasze zastrzeżenia, jako radnych, i propozycje rozwiązań zawarliśmy w Stanowisku Rady Dzielnicy nr 13/XXXVI/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.
Władze miasta przewidują jesienią konsultacje w sprawie Obwodnicy Śródmiejskiej. Zachęcam Państwa do poznania naszego stanowiska oraz do śledzenia informacji o planowanych konsultacjach. Dopilnuję, aby informacja o nich znalazła się w czytelny sposób na stronach Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
Bożena Manarczyk

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *