Aktualności

Dobrzy ludzie!

Celem działania Drużyn Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego jest sprawienie, aby dzieci niepełnosprawne, przewlekle chore, sprawiające trudności wychowawcze lub dzieci samotne przełamały lęk przed światem, stały się otwarte i znalazły swoje miejsce w społecznościach w których żyją. Realizacja tak trudnych celów wymaga ciężkiej i cierpliwej pracy wielu dobrych ludzi. Namiestnictwo Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Praga-Południe zwróciło się do burmistrza dzielnicy Tomasza Kucharskiego o uhonorowanie takich ludzi specjalnym medalem wybitym z okazji 100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy.

Medal ten przyznawany jest ludziom szczególnie zasłużonym dla naszej dzielnicy. Tych, którzy od lat całym sercem i umiejętnościami wspierają pracę Drużyn Nieprzetartego Szlaku w naszej dzielnicy, zdecydowanie należy zaliczyć do tego grona. Podczas wieczornicy zorganizowanej 29 marca w ramach Dnia Myśli Braterskiej w Zespole Szkół Specjalnych na ul. Skaryszewskiej 8, burmistrz Tomasz Kucharski wręczył medale czterem osobom wielkiego serca. Są to:

Pani Małgorzata Rosa – od lat oddana osobom niepełnosprawnym, związana ze szkolnictwem specjalnym, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 89, przyjaciel harcerzy. Drużyna działająca w jej szkole jest jedną z najlepszych w dzielnicy.

Pani prof. dr hab. n.med. Anna Dobrzańska – od ponad 20 lat zawiązana z harcerzami z Drużyn Nieprzetartego Szlaku naszego hufca, fundatorka nagród, osoba zaangażowana w pozyskiwanie środków na działalność tych drużyn, organizatorka wielu imprez dla dzieci, przewodnicząca Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, kierownik Kliniki Patologii Noworodka i Neonatologii Centrum Zdrowia Dziecka.

Pani Beata Domańska – przyjaciel dzieci niepełnosprawnych, od 25 lat związana ze szkolnictwem specjalnym, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 91 przy ul. Weterynaryjnej 3, organizatorka wielu imprez harcerskich, m.in. corocznego Przeglądu Działalności Artystycznej Drużyn Nieprzetartego Szlaku.

Druh phm. Janusz Cedro – instruktor harcerski z ponad 50-letnim stażem, z ogromnym dorobkiem w pracy na rzecz dzieci i młodzieży, od 20 lat pracuje z dziećmi z drużyn Nieprzetartego Szlaku w naszej dzielnicy, zawsze znajdując serce i czas dla potrzebujących jego uwagi.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *