Aktualności

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „WISŁA”

zorganizowanego z okazji 550-lecia pierwszego wolnego flisu na Wiśle – Roku Wisły

Konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych i trwa od 16 marca do 31 maja 2017 r.

ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, ul. Meissnera 5

Plastyka:

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę. Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką, czytelnie opisać wg wzoru podanego w szczegółowym regulaminie konkursu i dostarczyć do Organizatora.

Literatura:

Dopuszcza się różne formy literackie. Tematyka utworu musi być związana z rzeką Wisłą. Utwór musi być pracą własną, napisaną w języku polskim, dotychczas nienagradzaną i niepublikowaną. Praca nie może przekraczać 2 stron maszynopisu i powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym uczestnika lub w przypadku osoby nieletniej, rodzica lub opiekuna. Utwór musi być nadesłany w formie elektronicznej na adres [email protected] – w plikach doc. lub rtf.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.bppragapd.pl nastąpi 12 czerwca 2017 r. Wręczenie nagród laureatom konkursu – 19 czerwca 2017 r.

Pełny regulamin konkursu dostępny na stronie www.bppragapd.pl

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *