Aktualności

KATEGORYCZNY SPRZECIW BURMISTRZA

Zwycięzców 63 to, od jakiegoś czasu, jeden z bardziej gorących adresów na Pradze-Południe. Bezprzykładne łamanie obowiązującego prawa, jakie demonstruje swoim postępowaniem developer, budujący tam apartamentowiec, wywołuje uzasadniony sprzeciw i gniew wśród mieszkańców Saskiej Kępy. Spowodowało także kategoryczny sprzeciw Tomasza Kucharskiego, burmistrza Pragi-Południe, wobec legalizacji zrzutu wody z inwestycji do Kanału Wystawowego.

Uzasadniając swój sprzeciw, burmistrz wskazał na fakt rozpoczęcia tłoczenia wody do Kanału przez inwestora, wiele tygodni przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Przypomniał, że instalację odwadniającą czyli rurę długości ok. 60 m , inwestor poprowadził przez działkę miejską bez zgody właściciela. Mimo tego sprzeciwu inwestor dysponuje dzisiaj kompletem zezwoleń, wydanych min. przez miasto ( poza zgodą na użytkowanie miejskiej działki ), co umożliwia mu dalsze prowadzenie inwestycji. Co więcej, nawet PINB-ud wycofał się z zakazu prowadzenia budowy twierdząc, że nie ma teraz do tego podstaw prawnych. Na placu boju została więc tylko dzielnica, która zamierza konsekwentnie dochodzić swoich praw.

Jak informowaliśmy,   mimo postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga Południe, nakazującego inwestorowi natychmiastowego zaprzestania tłoczenia wody do Kanału Wystawowego przez działkę miasta, woda jest pompowana dzień i noc. Dlatego Urząd Dzielnicy Praga-Południe, w dniu dzisiejszym, o godz. 8.30, złożył w sądzie udokumentowany wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko developerowi, poprzez nałożenie na niego grzywny, w związku z dalszym tłoczeniem wody przez działkę nr 21 obręb 3-01-11. Ponadto, burmistrz dzielnicy zwrócił się Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy z prośbą o skontrolowanie realizacji warunków wydanych pozwoleń wodnoprawnych przez inwestora na Zwycięzców 63.

A warunki te przewidują min. że tłoczona woda nie może spowodować „formowania się osadów”, wymagają „oczyszczenie wód z wykopów budowlanych przed odprowadzeniem ich do Kanały Wystawowego z piasku”, przewidują „pokrycie przez inwestora ewentualnych strat powstałych na skutek prowadzonych prac”.  W uzasadnieniu wydania decyzji wodnoprawnej znajduje się też bardzo interesujące postanowienie, które warto przypomnieć min. inwestorowi. Mówi ono, że „wnioskodawca może zgodnie z prawem rozpocząć odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do Kanału Wystawowego dopiero wtedy, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Udzielenie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego nie wyłącza odpowiedzialności inwestora za odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do Kanału Wystawowego dokonywane przed terminem , o którym mowa powyżej.  Zgodnie z art.192 ust.1 ustawy „Prawo wodne”, za korzystanie z wody lub wykonywanie innych czynności wymagających pozwolenia wodnoprawnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Czekamy na wyniki kontroli BOŚ oraz na rozpatrzenie wniosku dzielnicy przez Sąd.

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *