Oświata

Informacja

dotycząca zmian w sieci szkół podstawowych
w dzielnicy Praga-Południe
związanych z reformą systemu edukacji
W dniu 14 grudnia 2016 r. została podpisana ustawa „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe”
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
I. Zgodnie z wymienioną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe”, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi:
1) Szkoła Podstawowa nr 60
2) Szkoła Podstawowa nr 72
3) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 120
4) Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75
5) Szkoła Podstawowa nr 141
6) Szkoła Podstawowa nr 143
7) Szkoła Podstawowa nr 163
8) Szkoła Podstawowa nr 168 w Zespole Szkół nr 84
9) Szkoła Podstawowa nr 185
10)  Szkoła Podstawowa nr 215
11)  Szkoła Podstawowa nr 246
12)  Szkoła Podstawowa nr 255
13)  Szkoła Podstawowa nr 279
14)  Szkoła Podstawowa nr 312.

II. Zgodnie z w/w ustawą z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum:
– Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18
– Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77
– Gimnazjum nr 20
– Gimnazjum Sportowego nr 21 w Zespole Szkół nr 12
– Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22
– Gimnazjum nr 23
– Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84
– Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 27
– Gimnazjum nr 28
– Gimnazjum Integracyjnego nr 29 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75.

9 lutego 2017 r. Rada m.st Warszawy podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

Zmiany w sieci szkół
w Dzielnicy Praga-Południe,
wynikające z reformy ustroju szkolnego

I. Z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnie szkoły podstawowe (z oddziałami gimnazjalnymi – do 31 sierpnia 2019 r.) zostaną przekształcone następujące gimnazja:
– Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Angorskiej 2 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi
– Gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykańskiej 11 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami sportowymi
– Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. Boremlowskiej6/12 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi
– Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi, przy ul. Abrahama 10 w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.

II. Utworzenie w/w nowych szkół podstawowych w budynkach Gimnazjów nr 18, 20, 22 i 27 wymaga zmiany obwodów wszystkich szkół podstawowych Dzielnicy.
Nową rejonizację szkół zawiera załączona mapa.

Nowe szkoły podstawowe, utworzone w budynkach wymienionych Gimnazjów nr 18, 20, 22 i 27, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 będą prowadziły nabór dzieci/uczniów do oddziałów przedszkolnych i klas I ośmioletniej szkoły podstawowej, zgodnie z nowymi obwodami.

Ponadto, na wniosek rodziców, istnieje możliwość przeniesienia od nowego roku szkolnego do w/w nowych szkół podstawowych niektórych uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych.
Wymienione wyżej nowe szkoły podstawowe będą także prowadziły dla chętnych uczniów rekrutację na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów sportowych na poziomie klas IV i VII (nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej 11 i nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama 10) oraz do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII (nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej 2 i nowa Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama 10).

III. Z dniem 1 września 2017 r. do ośmioletnich szkół podstawowych zostaną włączone  następujące gimnazja:
1. Gimnazjum nr 23 przy ul. Tarnowieckiej 4 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32; Szkoła Podstawowa nr 163 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach.
2. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Zespole Szkół nr 84 przy ul. Zwycięzców 44 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 168 z oddziałami dwujęzycznymi, przy ul. Zwycięzców 44.
3. Gimnazjum nr 28 przy ul. Umińskiego 11 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12; Szkoła Podstawowa nr 312 będzie funkcjonowała w dwóch budynkach.
4. Gimnazjum Integracyjne nr 29 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 przy ul. Bartosika 5 do ośmioletniej Szkoły Podstawowej Integracyjnej
nr 135 przy ul. Bartosika 5.

IV. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 ze względu na przepełnienie Szkół Podstawowych
nr 163 i  312:
klasy VII Szkoły Podstawowej nr 163 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 163, mieszczącym się przy ul. Tarnowieckiej 4,
klasy VII Szkoły Podstawowej nr 312 będą zorganizowane w drugim budynku Szkoły Podstawowej nr 312, mieszczącym się przy ul. Umińskiego 11.

V. Do liceów ogólnokształcących zostaną włączone następujące gimnazja:
1. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9 do XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Zwycięzców 7/9.
2. Gimnazjum Sportowe nr 21 w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Siennickiej 15 do XCVII Liceum Ogólnokształcącego (z oddziałami sportowymi) w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Siennickiej 15.

VI. Planuje się utworzenie w roku szkolnym 2017/2018 oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich we wszystkich szkołach podstawowych Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *