Aktualności

186 rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską

W sobotę, 25 lutego 2017 roku, dokładnie w 186 rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską, pod pomnikiem upamiętniającym jej bohaterów spotkali się mieszkańcy Pragi-Południe i sąsiednich dzielnic, młodzież szkolna i przedstawiciele władz samorządowych Warszawy. Przyszli, aby oddać cześć bohaterom, którzy w 1831 roku stanęli do walki o wolność stolicy i kraju, płacąc najwyższą daninę krwi. Rocznica stała się również okazją, by przypomnieć postać i dokonania jednego z jej uczestników, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. To on na polu bitwy zrozumiał, że trwały pokój w Europie może przynieść tylko zjednoczenie narodów. Krwawa ofiara polskich żołnierzy zaowocowała Konstytucją dla Europy jego autorstwa.
Tegoroczne obchody zaczęły się tradycyjnie w samo południe na terenie parku „Leśnika”, przed tzw. Dworkiem Chłopickiego na Grochowie, miejscem akcji dramatu „Warszawianka” Stanisława Wyspiańskiego. Przybyłych powitał zastępca burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Michał Wieremiejczyk, który specjalnie na tę okazję wystąpił w szlacheckim kontuszu Bractwa Kurkowego. Tu sformowano oddziały, Wojciech Olszański i rotmistrz Federacji Kawalerii Ochotniczej Adam Sujecki dokonali odprawy dowódców i wymaszerowano, w asyście mieszkańców, pod pomnik Bitwy Grochowskiej, jak starcie z 25 lutego 1831 r. nazywane jest w nomenklaturze historii wojskowości.
Uroczystości przy mogile poległych polskich żołnierzy rozpoczęły się o godz. 13.15. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych dziewięciu południowopraskich szkół odegrany został hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie prowadzący uroczystość powitał mieszkańców stolicy oraz gości: Włodzimierza Paszyńskiego Zastępcę Prezydent m.st. Warszawy, radnych m.st. Warszawy – Pawła Lecha i Dariusza Karczmarczyka, radnych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: przewodniczącego Rady Dzielnicy Marcina Klusia, Bożenę Manarczyk, Małgorzatę Rynkiewicz, Huberta Zalewskiego, Krzysztofa Wysockiego i Marka Borkowskiego. Wśród gości był także zastępca burmistrza Dzielnicy Rembertów Marek Karpowicz oraz zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz i Michał Wieremiejczyk. Policję reprezentowali podinspektor Leszek Kwapisz – zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII, aspirant sztabowy Janusz Rebuś – zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII oraz aspirant Przemysław Komański – dzielnicowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Obecni byli również przedstawiciele Straży Miejskiej i nauczyciele, a Radę Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe reprezentowali Stanisław Trzmiel, Jerzy Mądry i Michał Byrski.
W uroczystościach, jako żywe symbole możliwości i konieczności działania na rzecz zjednoczonej, pokojowej Europy, udział wzięli także wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Janusz Onyszkiewicz, były minister spraw zagranicznych RP Adam Daniel Rotfeld i poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Zalewski. Zgromadzeni przywitali ich gromkimi brawami.
Następnie głos zabrał zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Jarosław Karcz, który powiedział m.in.: „Wielokrotnie przywoływaliśmy w tym miejscu heroizm obrońców Olszynki Grochowskiej i ich bezprzykładne męstwo. Słynne hasło Rządu Narodowego „Raczej nam zginąć, niż w poniżeniu i niewoli przedłużać byt nikczemny” nie straciło na swej ważności przez wieki (…). Dzisiaj odkrywamy tę bitwę na nowo. Na tym przesiąkniętym krwią obrońców skrawku ziemi uczestnik bitwy, Wojciech Bogumił Jastrzębowski, stworzył dokument „O wiecznym pokoju między narodami cywilizowanymi”, będący pierwszym w historii projektem konstytucji zjednoczonej Europy. Jakże bliska i ważna dla nas dzisiaj jest idea i siła zawarta w tym wizjonerskim projekcie”.
Po złożeniu wieńców przez delegacje, minutą ciszy oddano hołd wszystkim poległym i zmarłym obrońcom Olszynki Grochowskiej. Wartę honorową przy pomniku pełnili uczniowie klasy wojskowej z LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego na Kamionku.
Po zakończeniu części oficjalnej obchodów zaproszono widzów i gości na „Uroczystą prezentację «Konstytucji dla Europy 1831»” napisanej przez uczestnika bitwy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, w reżyserii i z udziałem Olgierda Łukaszewicza. W oprawie scenograficznej, którą tworzyły flaga Unii Europejskiej i flagi Polski, mogliśmy zobaczyć aktorki i aktorów scen warszawskich Dorotę Stalińską, Marię Kowalik, Joannę Lissner, Joannę Korzeniowską, Krzysztofa Gosztyłę, Rafała Zawieruchę, Stanisława Biczysko, Tomasza Grochoczyńskiego, Janusza Leśniewskiego, Wojciecha Olszańskiego i rotmistrza Federacji Kawalerii Ochotniczej Adama Sujeckiego wraz z grupami rekonstrukcyjnymi.
Obok najważniejszych fragmentów „Konstytucji dla Europy 1831” Jastrzębowskiego w widowisku usłyszeliśmy też fragmenty dwóch słynnych przesłań dla Europy wygłoszonych przez papieża Polaka, św. Jana Pawła II. W przemówieniu do uczestników Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, 19 maja 2003 r., mówił on: „Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego Narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy”. Autor inscenizacji przypomniał także, iż to papież Polak jako jeden z pierwszych wskazał na potrzebę zjednoczenia Europy. Mówił już o tym 3 czerwca 1997 r. w Gnieźnie, w homilii z okazji tysięcznej rocznicy śmierci św. Wojciecha: „Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent – mur który przebiega przez ludzkie serce. (…) Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu, innym kolorze skóry, przelaniach religijnych. (…) Jest on zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego, oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godności każdego człowieka”. Przy płynących z głośników słowach papieża podniosła się flaga Unii Europejskiej, a cytaty papieskie zebrani nagrodzili gromkimi brawami.
Zwieńczeniem uroczystości był pokaz musztry konnej oddziałów kawaleryjskich dowodzonych przez rtm. Adama Sujeckiego, który na gorąco komentował Wojciech Olszański.
Po jej zakończeniu zaproszono wszystkich na tradycyjną wojskową grochówkę. (ao)

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *