Aktualności

1% dla Pragi-Południe

Jeśli zastanawiają się Państwo, komu przeznaczyć jeden procent podatku przy składaniu PIT, zachęcamy do wspierania organizacji działających na terenie naszej dzielnicy. Poniżej znajdą Państwo informacje o kilkunastu działających na Pradze-Południe fundacjach i stowarzyszeniach. Organizatorem akcji „1% dla Pragi-Południe” jest Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego dla Pragi-Południe.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa
Praga-Południe,
ul. Grochowska 259A
Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1964 r. Pracujemy na rzecz dobra dzieci i ich rodzin, poprzez wspieranie ich w trudnych sytuacjach życiowych. Przy ul. Grochowskiej 259A od 20 lat prowadzimy Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci z okolicznych osiedli. Podopieczni otrzymują w niej pomoc w odrabianiu lekcji, logopedyczną, reedukacyjną, psychologiczną a także mają szansę rozwijać swoje zainteresowania. Przy placówce działa również Poradnia „Akademia Dziecka i Rodzica”, oferująca pomoc prawnika, psychologa, pedagoga i dorady zawodowego
Numer KRS: 0000134684,
cel szczegółowy: Ognisko Grochowska

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49
Wspieramy rodziny, dzieci, chorych, cierpiących, zagubionych, bezdomnych, samotne matki z ich dziećmi, osoby starsze. Prowadzimy około 40 placówek pomocowych różnego typu, w których codziennie znajduje pomoc około 2000 osób. Są to m.in.: jadłodajnie – w tym największa w Polsce przy ul. Lubelskiej w Warszawie, Świetlice Socjoterapeutyczne, Środowiskowe Domy Samopomocy, Domy Dziennej Opieki, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Hospicja Domowe i inne.
Numer KRS: 0000223182

ATD Czwarty Świat,
ul. Grenadierów 34/U1
Nasze działania łączą dorosłych, młodzież i dzieci z różnych środowisk. Ich celem jest walka o poszanowanie godności każdego człowieka i likwidacja wszystkich form ubóstwa. www.atd.org.pl
Numer KRS: 0000237930

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Katowicka 31
Nasza fundacja (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. Wspiera rodziców i opiekunów w ich drodze do dobrego rodzicielstwa, a także profesjonalistów na co dzień pracujących z dziećmi. Wszystkie działania Fundacji łączy jedno: chronimy dzieci i dajemy im siłę – każdego dnia. Pomogliśmy już tysiącom dzieci. W tym roku Fundacja planuje stworzyć pierwsze w Polsce specjalistyczne Centrum Pomocy Dzieciom, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania seksualnego.
Numer KRS: 0000204426

Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a
Od 21 lat wspieramy osoby najbardziej potrzebujące. Działamy w trzech obszarach: zdrowie, edukacja, pomoc socjalna. W 2016 r. objęliśmy wsparciem dzieci z rodzin wieloproblemowych na Pradze-Południe, głównie w zakresie wyrównywania zaległości szkolnych oraz rozwijania kompetencji społecznych. W ramach programu „Nikifory” przeprowadziliśmy X edycję konkursu plastycznego dla artystów z niepełnosprawnością intelektualną. W 2016 roku otoczyliśmy opieką 2200 dzieci, wsparliśmy 750 podopiecznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej oraz pomogliśmy 1500 chorym. Po raz kolejny byliśmy współorganizatorem Onkobiegu, w którym w 2016 r. wzięło udział ponad 1400 osób.
Numer KRS: 0000071715

Fundacja „Korpus Ochotników Specjalistów”,
ul. Francuska 4/1
W ramach misji „Ocalmy od zapomnienia” gromadzimy, opracowujemy, przetwarzamy, publikujemy i archiwizujemy dokumentację ważnych wydarzeń historycznych. We wrześniu 2016 r. opublikowaliśmy książkę „Praskie barykady. Saska Kępa – Grochów”, w której odtworzyliśmy przebieg walk obronnych we wrześniu 1939 roku, na dwu odcinkach: Grochów i Saska Kępa.
Numer KRS: 0000171741

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elektoralna 12/14
W ramach kilku działań prowadzimy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną m.in. trzy Środowiskowe Domy Samopomocy i dwa Ośrodki Wsparcia, trzy placówki działające 24 godz. na dobę przez cały tydzień i cztery kluby.
Numer KRS: 0000162557

Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty
„Tadeusza Kościuszki”,
ul. Wał Miedzeszyński 375
Związek Harcerstwa Polskiego w dzielnicach Praga-Południe, Rembertów i Wesoła to ponad 1200 młodych ludzi i instruktorów skupionych w ponad 60 drużynach. To najsilniejsze w Polsce środowisko Nieprzetartego Szlaku (także z dzielnicy Wawer) – drużyn, do których należy młodzież specjalnej troski. W naszej dzielnicy działają one m.in. w szkołach przy ul. Kordeckiego, Weterynaryjnej i Skaryszewskiej. Wychowujemy przez stawianie wyzwań, zachęcamy dzieci i młodzież do ciągłego doskonalenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka. W roku 2017 organizowaliśmy dzielnicowy sztab WOŚP.
Numer KRS: 0000268913,
cel szczegółowy: Hufiec Praga-Południe

Stowarzyszenie
„Wspólne Podwórko”,
ul. Chrzanowskiego 13
Działamy na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży, a także dorosłych i ich środowiska społecznego. Pracujemy z osobami, które ze względu na trudną sytuację rodzinną, zawodową lub materialną potrzebują specjalistycznego, wielowymiarowego wsparcia (psychologicznego, prawnego itd.). Prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci ze szkół podstawowych i Klub Młodzieżowy. Zorganizowaliśmy Klub Rodzica, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, zajęcia grupy seniorskiej, warsztaty umiejętności społecznych i grupy socjoterapeutyczne w szkołach oraz zajęcia dodatkowe w SP nr 255. Swoje działania prowadzimy nieprzerwanie od 13 lat.
Numer KRS: 0000209533

Klub Sportowy Delta
Warszawa, ul. Jeziorna 2
Chłopcy mają różne marzenia, jednym z nich jest zostać drugim Robertem Lewandowskim, który w naszym klubie zaczynał swoją zawodową karierę. My to marzenie staramy się zrealizować ucząc ich gry w piłkę nożną. Przy okazji wychowujemy zdrowych ludzi z pozytywnym stosunkiem do świata.
Numer KRS: 0000111565

Fundacja „Razem Lepiej”, ul . Kickiego 2/U1
Przekazując nam 1% podatku, pomagasz naszym podopiecznym w powrocie do życia wolnego od przemocy, patologii i biedy. Więcej informacji na naszej stronie www.razemlepiej.pl
Numer KRS: 0000304102

„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka”
Ognisko Dudziarska,
ul. Dudziarska 40 lok. 18
Ognisko funkcjonuje od 2001 r. Wspieramy przedszkolaki, młodzież szkolną oraz ich rodziny. Pomagamy dzieciom w nauce, ciekawym zagospodarowaniu czasu wolnego oraz prowadzimy zajęcia, w których mogą rozwijać swoje uzdolnienia. W okresie wakacyjnym wyjeżdżamy z dziećmi na obóz letni. Obecnie wychowankami są dzieci naszych byłych wychowanków, stworzyliśmy w ten sposób placówkę pokoleniową.
Numer KRS: 0000073376

Polski Związek Krótkofalowców, ul. Kordeckiego 66/U1
Zajmujemy się łącznością radiową, także kryzysową, dostępną wtedy, gdy inne środki komunikacji zawiodą. Pomagamy ratować ludzi podczas kataklizmów: powodzi, trzęsień ziemi, pożarów.
Numer KRS 0000088401, cel szczegółowy: OT37

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3
Od 21 lat równamy szanse osób, które borykają się z różnymi trudnościami i problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi i materialnymi. Wspieramy dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, bezdomne, bezrobotne. Jesteśmy dumni z tego, że z naszej pomocy skorzystało tak wiele tysięcy osób.
Numer KRS: 00000 800 10

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej,
ul. Nowogrodzka 9 lok.14
Działamy na terenie Warszawy od 1991 r. Pomagamy osobom żyjącym w trudnych sytuacjach, nierzadko zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, często znajdującym się w stanie fizycznej czy psychicznej „zapaści” lub poważnego kryzysu. Wśród nich są osoby bezdomne, ubogie, bezradne i niesamodzielne życiowo, osoby opuszczające zakłady karne, kobiety i dzieci uciekające przed przemocą w rodzinie, samotne matki i kobiety w ciąży, osoby pozbawione opieki ze strony najbliższych i bez należnego wsparcia ze strony instytucji ustawowo lub statutowo zobowiązanych do pomagania. W ramach Stowarzyszenia prowadzimy m.in. Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” na terenie Pragi-Południe. Corocznie pomagamy ponad 1300 osobom.
Numer KRS: 0000119136

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A
Towarzystwo od wielu lat pomaga osobom po kryzysach psychicznych w powrocie do społeczeństwa i uzyskaniu równowagi emocjonalnej. Aktualnie prowadzi 4 placówki na terenie Warszawy, oferujące wsparcie, rehabilitację psychospołeczną i pomoc psychologiczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Numer KRS: 0000080795

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *