Aktualności

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), możliwe jest przyjęcie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na wniosek rodziców:

  • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę III szkoły podstawowej, do klasy IV (w latach 2017/2018–2021/2022),
  • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, do klasy VII (w latach 2017/2018–2022/2023).

Z dniem 1 września 2017 r. na terenie Dzielnicy Praga-Południe, w wyniku przekształcenia gimnazjum, powstaną 4 szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa przy ul. Angorskiej,
  • Szkoła Podstawowa przy ul. Boremlowskiej,
  • Szkoła Podstawowa przy ul. Abrahama,
  • Szkoła Podstawowa przy ul. Afrykańskiej.

W związku z powyższym rodzice uczniów obecnych klas III i obecnych klas VI szkoły podstawowej mogą się starać o przyjęcie dziecka do tych ww. szkół podstawowych.

Wnioski (wzór w załączeniu) należy składać do dyrektora macierzystej szkoły podstawowej w terminie do dnia 10 marca 2017 r.

Rodzice uczniów spoza Dzielnicy Praga-Południe oraz uczniów szkół niepublicznych składają wnioski bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Wychowania                                    przy ul. Podskarbińskiej 6 pok. 205 w terminie do 13 marca 2017 r.

 Szczegóły dotyczące nowych rejonizacji i innych przekształceń w obszarze oświaty znajda Państwo w marcowym wydaniu gazety „DZIELNICA.pragapld” oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

http://www.pragapld.waw.pl/

(banner po prawej stronie o nazwie „Zmiany w sieci szkół Dzielnicy Praga-Południe”)

http://www.pragapld.waw.pl/zmiany-w-sieci-szkol-w-zwiazku-z-reforma.html#start

Wniosek rodzicow

 

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *