Oświata

Szkoła Równych Szans – VII edycja

1 lutego w ośmiu szkołach na Pradze-Południe: w Zespole Szkół nr 5 z oddziałami integracyjnymi (CXI LO i Technikum nr 2), w Zespole Szkół nr 37 (XCVI LO i Technikum Łączności), w XXIII LO, LXXII LO oraz w Szkołach Podstawowych nr 163 i 246, wystartował projekt „Szkoła Równych Szans – VII edycja”, który otrzymał dofinasowanie w ramach środków unijnych.
Jest to przedsięwzięcie partnerskie i efekt kilkuletniej współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, która jest wnioskodawcą i liderem projektu. Partnerem szkół z naszej dzielnicy jest Szkoła Podstawowa z Czachówka. Projekt realizowany będzie przez najbliższy rok, do 31 stycznia 2018 r.
Otrzymane dofinasowanie wynosi 761 816,75 zł. Całkowita wartość projektu to 801 913,75 zł. Wsparciem zostanie objętych łącznie 1437 uczniów, w tym 1377 uczniów z Pragi-Południe.
Program i charakter wsparcia jest bardzo zróżnicowany, i odpowiada na zgłoszone potrzeby edukacyjne. Na Pradze-Południe realizowane będą m.in. zajęcia wyrównawcze z języków obcych, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, warsztaty z przedsiębiorczości i kreatywności. W ramach projektu organizowane będą także wyjazdy edukacyjne, w tym m.in. kilkudniowe obozy językowe, wyjścia do kina, teatru oraz do Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć, w tym komputery.

(KM)

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *