Rodzice, bądźcie czujni!

W dyskusji o tak zwanej reformie oświaty zwykle koncentrujemy się na problemach związanych z nową organizacją sieci szkół, obwodów, likwidacji gimnazjów, zwolnieniach nauczycieli, horrendalnych kosztach całej operacji itd. Niejako w tle pozostaje jeszcze dyskusja chyba najważniejsza: czego będą się uczyć nasze dzieci, w jakich proporcjach i z czego?  Dyskusja ta ma  kluczowe znaczenie, tym bardziej, że jak  twierdzą naukowcy, badający systemy edukacyjne, publiczna oświata wprost realizuje ukryty program władzy. Jak ich twierdzenie podważać, gdy MEN właśnie łaskawie dał 9 dni ( słownie dziewięć dni ), na prekonsultacje projektów podstaw programowych. Czy taki pośpiech nie wzbudza nieufności?

Czytaj dalej

Facebook

Przeklęte prawo własności

17 września weszła w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna. Daje ona nadzieje na zapanowanie nad, przynajmniej, częścią procesu reprywatyzacyjnego w mieście, a także w naszej dzielnicy. Do Sejmu trafił też projekt ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa Platformy Obywatelskiej. Trzeba wierzyć, że mimo trwającej „wojny o Warszawę” ustawa ta zyska przychylność większości posłów. Może dzięki temu znikną z internetowych stron lokatorów wpisy w rodzaju „Przeklęte prawo własności”, piętnujące reprywatyzację.

Czytaj dalej

Facebook