Pomoc dostępna od zaraz

Rozmowa z Zuzanną Grabusińską, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, podyplomowego studium z organizacji pomocy społecznej Szkoły Głównej Handlowej, autorką wielu publikacji min. książki pt. ”Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji”, wykładowcą z obszaru polityki społecznej, dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej na Pradze-Południe.
Czytaj dalej

Facebook

Dziękuję! Pamiętamy!

Minęło już 15 lat od tego dramatycznego i jednego z najbardziej krwawych wydarzeń współczesności, jakim był atak terrorystyczny na wieże World Trade Center w Nowym Jorku. Jak co roku, w rocznicę tych wydarzeń, w Parku Skaryszewskim na Pradze-Południe pod pomnikiem upamiętniającym tysiące tych, którzy zginęli pod gruzami palących się budynków w tym sześciu Polaków oraz strażaków, którzy idąc im na ratunek, sami stracili życie, złożono wieńce i kwiaty.
Czytaj dalej

Facebook

Bez dramatu na Gocławiu

Kiedy, pod koniec sierpnia, mieszkańcy budynków spółdzielczych położonych w rejonie ul. Bartosika na Gocławiu, otrzymali pismo od Samorządowego Kolegium Odwoławczego, mocno się zdenerwowali. Dowiedzieli się z niego, że SKO właśnie wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z 1989 roku, na mocy której  ich mieszkania i budynki SM ORLIK-JANTAR, używając dużego uproszczenia, należą do nich i ich spółdzielni. Kiedy emocje dotyczą tak fundamentalnych spraw jak przyszłość dachu nad głową i los z trudem zdobytej własności, łatwo podgrzać je do temperatury wrzenia. Trudno w takim momencie odczytać rzeczywiste intencje „podgrzewających”. Niełatwo odróżnić tych, którzy rzeczywiście chcą pomóc zaradzić w trudnej sytuacji od takich, którzy skwapliwie wykorzystują zaistniałą sytuację wyłącznie do własnych celów.  Tak też było i w tym przypadku

Czytaj dalej

Facebook

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

W tym roku szkolnym do przedszkoli i szkół na Pradze-Południe uczęszczać będzie ponad 23,5 tys. uczniów ( dzieci, młodzież, dorośli ). Z tego do publicznych przedszkoli przyjętych zostanie 4798 dzieci, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 155 dzieci. W I klasie szkół podstawowych naukę rozpocznie 700 uczniów. Ogółem, w szkołach podstawowych na Pradze-Południe w 352 oddziałach szkolnych i 43 przedszkolnych uczyć się będzie ponad 9 tys. uczniów ( wzrost o ok. 400 uczniów ).To ogromna liczba uczących się, którzy właśnie rozpoczynają swój pracowity rok szkolny.

Czytaj dalej

Facebook